Tartu ülikool valis Narva maanteele ehitatavale IT-keskusele kuue võistlustöö seast välja arhitektuurse lahenduse nimega ICONICUM.

Ideelahenduse autorid selguvad 19. aprillil 2016 kell 15.00 Ülikooli kohvikus, mil avatakse võidutööde nimekaardi ümbrikud.

Võidutööd ICONICUM premeeritakse 10 000 euroga, teise koha pälvinud tööd TUUM 8000 euroga. Ideekavandid KERNEL ja ASTMELINE saavad žürii soovitusel kumbki ergutuspreemia summas 4000 eurot julgete, iseloomuga ja hea plaaniga lahenduste eest.

Valitud arhitektuurne lahendus koondab hästi kokku IT-erialade, matemaatika ning majandusõppe ühes hoones, soodustades head valdkonnaülest koostööd nii õppetöös kui ka teadustegevuses.

Ideekonkurss korraldati eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping. Kui kõik tingimused on täidetud kuulutab ülikool järgmise sammuna välja IT-keskuse projekteerimise riigihanke.

Uus IT-keskus hakkab koosnema kahest osast, millest esimeses järjekorras projekteeritakse ja ehitatakse põhikorpus ja hiljem võimalik juurdeehitus pindalaga ca 5000 m2. Arhitektuurne lahendus peab võimaldama hilisema etapi väljaehitamisel lihtsa ja loogilise omavahelise ühenduse, tagamaks hoone igapäevase toimimise ning liikumise.

Arhitektuurivõistluse žüriisse kuulusid TÜ kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel, TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ning arhitektid Andres Kadarik, Jüri Siim ja Andres Lunge.

IT-keskuse passiivmaja elementidega hoone on planeeritud Tartus kinnistutele aadressidel Narva mnt 4, Narva mnt 10, Narva mnt 2b ja 2d. Projekti sujuva kulgemise korral saavad üliõpilased ja õppejõud uutes ruumides õppe- ning teadustööd alustada hiljemalt 2019. aasta sügissemestril.