Kuni 11. oktoobrini saavad kõik huvilised Mustamäe Linnaosa Valitsuses tutvuda Akadeemia tee 30 kinnistu detailplaneeringuga, üleval on ka näitus.

Akadeemia tee 30 kinnistu detailplaneering hõlmab 1,02 ha suuruse maa-ala, detailplaneeringu koostas OÜ Artes Terrae. Planeeringus määratakse Akadeemia tee 30 kinnistule ehitusõigus kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ujula ning linnasaunaga spordi- ja vabaajakeskuse rajamiseks.

Lisaks on planeeringus antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

“Kaasaegne ujulaga spordikompleks on mustamäelaste ammune unistus,” ütles linnaosa vanem Helle Kalda. “Seda on näidanud kõik rahvaküsitlused, samuti möödunud sügisel toimunud arvamuspäev „Aita otsustada“, kus sündis linnaelanike ettepanek ehitada spordikompleksile lisaks ka saun. 19. septembril Männi pargis toimunud tervisepäeval said huvilised MLOV telgis tulevasele kompleksile ka ise pilgu peale heita, alates 25. septembrist on Mustamäe Linnaosa Valitsuse fuajees näitusena üleval tulevase kompleksi visioon, põhijoonis, liiklusskeem jm parameetrid. Loodame linnaosa elanike aktiivset huvi!”

Akadeemia tee 30 detailplaneering algatati 08.10.2014 Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 1487-k. Detailplaneering võeti vastu 09.09.2015 Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 1300-k. Planeeritav ala suurusega 1,02 ha asub Tallinnas Mustamäe linnaosas, Akadeemia tee, Eduard Vilde tee ja Ehitajate tee vahelisel alal. Piirkonnas on valdavalt kuni viiekorruselised elamud. Planeeritaval alal asub Tallinna linnale kuuluv sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbega kinnistu. Kinnistul olnud koolihoone on lammutatud. Kõrghaljastus kasvab krundi põhja- ja idaküljel. Detailplaneering on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu materjalidega saab 28.09–11.10 tutvuda tööpäeviti Mustamäe Linnaosa Valitsuses A.H. Tammsaare tee 135 esimese korruse teenindussaalis, esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15–17.00 ning reedel 8.15–16.00.