Tulevasele Tallinna Haigla alale koostavad detailplaneeringu ning suurhaigla mahulise ja ruumilise planeeringu ConArte OÜ ja Industrius OÜ.

Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise ning Tallinna Haigla mahulise ja ruumilise planeeringu koostamise hankele laekus tähtajaks kaks pakkumust, neist osutus edukaks ühispakkujate ConArte OÜ ja Industrius OÜ pakkumus maksumusega 220 800 eurot.

„Sellele hankele eelnes mahukas ja põhjalik Tallinna Haigla määratlemise faas linnavalitsuse ja keskhaiglate juhtide ning klinitsistide heas koostöös,“ abilinnapea Merike Martinason. „See on heaks aluseks kaasaegse patsiendisõbraliku haigla loomiseks.“

„Hanke objektiks on Tallinna Haigla kampuse terviklik planeering, mis hõlmab endas nii haiglahoonete mahulist ja ruumilist planeeringut, kui ka Narva mnt 129 ja 129b kinnistute detailplaneeringu koostamist,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Detailplaneeringu kehtestamiseni soovime jõuda hiljemalt 2019. aasta IV kvartalis.“

Kavandatavas Tallinna Haiglas asub tööle ca 4000 töötajat ja haigla prognoositav tegevusmaht hõlmab ca 25% Eestis osutatavast eriarstiabist. Tallinna Haigla patsientidest 45% on pärit Tallinnast ja Harjumaalt ning 55% teistest Eesti piirkondadest. Tallinna Haigla aktiivravi kampuse tööks vajalik hoonestu kujuneb esialgsete prognooside kohaselt 100-120 tuh m2 suuruseks ning sisaldab endas ca 4000-4500 tööks vajalikku ravi- ja tehnoloogilist ruumi.

Kavandatav uus aktiivravi kampus kaasajastab Tallinna Keskhaiglate ravitingimused ning asendab täna keskhaiglate kasutuses olevad 50-80 aasta vanused hajali paiknevad haiglahooned. Haigla kampus kavandatakse kahele kõrvuti asetsevale kinnistule. Planeeritava ala suurus on 27,52 ha, millest hoonestatavaks alaks on planeeritud 21 ha. Alale on plaanis ehitada kuni 6-korruseline hoonestus.