Eelmisel nädalal kirjutasid peatänava ehitusprojekti koostamise lepingule alla tellijana Tallinna Kommunaalamet, täitjana TPJ Inseneribüroo OÜ ning töövõtjana arhitektuuribüroo Kavakava OÜ esindajad. Seega võib uuel aastal peatänava projekteerimisega hoogsalt pihta hakata. Projekt peaks valmima 2019. aastal ning ehituse prognoositav valmimise aeg on 2020 kuni 2021.

Linnaplaneerimise Ameti tellimusel valmis äsja Tallinna peatänava visualiseering, mis annab tallinlastele esmase ettekujutuse sellest, milline hakkab välja nägema peatänavaks kujundatava Pärnu maantee alguse, Viru väljaku ja Narva maantee alguse piirkond. Videoklipp viib vaataja Tallinna linnasüdame lähitulevikku, kuhu planeeritakse oluliselt rohkem liikumisvabadust jalakäijatele, aga ka kergliiklusele, lisatakse rohelust ning mugavusi puhkepauside pidamiseks.

Linnaplaneerimise Ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein märkis: „Tuleviku linnaruum peab muutuma inimkesksemaks, kuid arvestama ka nendega, kelle igapäevane liikumistrajektoor Tallinnas eeldab ühistranspordi ja isikliku sõiduki kasutamist. Video aitab aimata, milliseks kujuneb linnasüdame oluline osa lähemate aastate jooksul.“

Video valmistas reklaamiagentuur Kala Ruudus ideekonkursi võidutöö põhjal. Projekteerimisel lahendusi täpsustatakse.

http://www.tallinn.ee/est/Uudis-Algab-Tallinna-peatanava-projekteerimine