Eesti Arhitektide Liit koostöös Elva linnavalitsusega kuulutas välja avaliku arhitektuurivõistluse, mille eesmärgiks on leida ruumiline lahendus Elva linna Kesk tänavale ja seda ümbritsevale kontaktvööndile. Konkursi tulemused selguvad hiljemalt 31. märtsil 2016.

„Elva linnal on hea meel liituda nende kohalike omavalitsustega, kes sooviksid vabariigi 100. aastapäevaks oma linnasüdamed korda teha. Leidsime, et koostöös Eesti Arhitektide Liiduga ja läbi „Hea avalik ruum” programmi on selleks parim võimalus,“ sõnas Elva linnapea Eva Kams. „Meie eesmärgiks on anda Elva peatänavale tagasi väärikas koht meie linnapildis ja selle läbi uus hingamine kogu kesklinna ruumile.”

„Võistlusel otsitakse ruumilist lahendust Elva linna Kesk tänava ja seda ümbritsevale kontaktvööndile. Ideekonkursil tuleb lahendada kogu võistlusala funktsionaalse ja ruumilise tervikuna, millest moodustuks Elva linna esinduspiirkond,“ selgitas võistluse lähteülesande koostanud arhitekt Kalle Komissarov.

Võistluse preemiafond on 15 500 eurot, mida rahastab Elva Linnavalitsus, korralduskulud katab Riigikantselei.

Lisainfot võistluse tingimuste kohta leiab Riigihangete registrist viitenumbriga 169734.

Võistlus toimub EV100 sünnipäevaprojekti „Hea avalik ruum“ raames, mille tulemusel loodetakse aastaks 2020 planeerida ja ümber ehitada 15 Eesti tõmbekeskuse avalikud alad, peaväljakud või peatänavad. Projekti eestvedajad on Eesti Arhitektide Liit koostöös EV100 korraldustoimkonnaga.

Projekt „Hea avalik ruum“ tegeleb linnakeskuste korrastamisega, mis peaks olema riikliku regionaalpoliitika üks eesmärke. Projekti eesmärgiks on korrastada ja kujundada väikelinnade keskused neile iseloomulikuks kultuuriürituste korraldamise ja vaba aja veetmise kohaks, mis annab liikumiseelise jalakäijale. Muutes linnasüdamed inimsõbralikumaks elukeskkonnaks, on võimalik hoogustada ettevõtlust ja vältida linnade laialivalgumist.