Äsja allkirjastas Tallinna Linnavaraamet lepingu Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning Tallinna haigla mahulise ja ruumilise planeeringu koostamiseks.

Tööde teostamiseks korraldatud riigihanke võitis osaühingute ConArte ja Industrius ühispakkumine hinnaga 220 800 eurot (koos käibemaksuga). Lepingu täitmise aeg on 20 kalendrikuud.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on Tallinna Haigla aastaid kestev projekt, mis on plaanis rajada Tallinna ja riigi ühistööna . „Tallinna Haiglasse koonduks kogu aktiiviravi nii Ida- Tallinna kui ka Lääne- Tallinna Keskhaiglast, samuti taastusravi. Soovime, et Tallinna haiglast kujuneks ideaalne sõbralik ja perekeskne arstiabi keskus kõigi tallinlaste jaoks“, ütles Martinson.

Tallinna haigla mahulise ja ruumilise planeeringu eesmärk on rajada Tallinna haigla kompleks ühtse tervikuna, ehk nn kampusena. See võimaldaks koondada ühtsesse keskusesse aktiivravi, meditsiinitehnika, erinevate erialade arstid, vähendada haigla kinnisvara haldus- ja hoolduskulusid ning tagada ühtne kriisijuhtimine.

Planeeringu koosseisus oleva detailplaneeringu eesmärk on moodustada planeeritavale alale jäävate kinnistute piiride ja maakasutuse sihtotstarvete muutmise teel ärimaa, samuti ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundid. Siis määratakse ehitusõigus kuni 6-korruselise Tallinna haigla kampuse ehitamiseks.

Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärk määrata üldised maakasutustingimused ja esitada heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ning tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Planeeritava ala suurus on 27,52 hektarit.