Gonsiori tänava äärne Kompassi väljakuna tuntud kinnistu peab jääma avalikuks linnaväljakuks, selle hoonestamine on välistatud, ütles abilinnapea Andrei Novikov.

„Tallinna linnavalitsus ei kavatse taganeda oma seisukohast, mis sai avalikult välja öeldud juba enne selle riigile kuulunud maatüki mahamüümist,“ rõhutas Novikov. „Seega võttis kinnisvaraarendaja selle maatüki omandamisega teadliku riski. Ärimaana enampakkumisele pandud Gonsiori tn 11 kinnistu hoonestamine on pehmelt öeldes ebatõenäoline.“

Maa-amet pani Reimanni, Maneeži ja Gonsiori tn ristumiskohal asuva Gonsiori tn 11 kinnistu pindalaga 645 m2 ärimaana enampakkumisele 2015. aasta lõpul alghinnaga 540 000 €. Selleks, et tagada Kompassi väljakuna tuntud kinnistu kasutamine avaliku linnaväljakuna ka tulevikus, taotles Tallinna linnavalitsus Maa-ametilt Gonsiori tn 11 kinnistu müügi enampakkumise tühistamist ning kinnistu tasuta võõrandamist Tallinna linnale.

„Paraku Maa-amet sellega ei nõustunud,“ nentis Novikov. „Nüüd on kinnistu soetanud kinnisvaraarendaja avaldanud soovi rajada sellele maalapile 13-korruseline elu- ja ärihoone. Sellele väheldasele teede ristumiskohal asuvale alale hoone rajamine on linnaehituslikult mõeldamatu.“

Gonsiori tn 11 kinnistul asub avalikult kasutatav jalakäijate liiklemiseks vajalik tee. Haljasala rajamise ja korrashoiu eest on aastaid hoolt kandnud Tallinna linn.

Novikov viitas, et 2016. aasta lõpul püüdis ka arendaja ise jätta sinna jõulukuuse püstitamise reklaamikampaaniaga mulje justkui peaks kõnealune maatükk ka uue omaniku arvates säilima avalikult kasutatava heakorrastatud linnaväljakuna. „Soovime praegu õnnetul kombel unustusse jäänud Kompassi väljakust luua tulevikus atraktiivse avaliku linnaruumi osa – südalinna kandis on selliseid kohti üldse vähe ja neid tuleks paremini ära kasutada,“ öeldi toonases pressiteates.

Kinnistu omandanud tuntud kinnisvaraarendaja Endo Tõnuveri firma OÜ Meryan on esitanud Tallinna linnaplaneerimise ametile ettepaneku algatada detailplaneering. Arhitektuuribüroo KOKO visiooni kohaselt oleksid hoone esimesel ja teisel korrusel äripinnad ja ülemistel korrustel korterid.

Endo Tõnuveri firma Endover omanduses on ka Eesti Kunstiakadeemialt omandatud Gonsiori 9 asuv korterelamu-ärihooneks Ambassador renoveeritav hoone. „Väljakule kavandatav kõrghoone varjaks ka endisest ühiselamust esinduslikuks korterelamuks ümber ehitatava maja laialt reklaamitava uhke fassaadi,“ lisas Novikov.

Novikov tõdes, et kõnealuse juhtumiga sarnane on ka hiljutine Eesti Raudtee otsus müüa enampakkumise korras alghinnaga kolm miljonit eurot Suurtüki 12 asuv kinnistu.

„Potentsiaalne ostja peab arvestama, et sellele kinnistule rakenduvad ranged muinsuskaitsepiirangud,“ rõhutas Novikov. „See kinnistu asub maailmapärandi nimekirja kuuluval Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal Skoone bastioni kõrval. Tallinna kindel soov on Skoone bastion kui suure ajaloolise väärtusega kaitserajatise süsteemi osa erakordse vaatamisväärsusena avalikkusele avada. See lähtekoht määrab tulevikus ka linna tegevuse seoses bastioni ümbritsevate kinnistutega. Linnal ei ole kavas anda nõusolekut sellele kinnistule täiendava ehitusmahu kavandamiseks ning omanikul lasub kohustus olemasolevad muinsuskaitselise väärtusega ehitised korrastada.“