Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul väärib tunnustust, et Tallinna Sadama terminalide arendajad näevad kogu sadamaala laiemalt tervikliku linnaruumina.

„Valminud masterplan ning sadamaala arendamise arutelud näitavad, et Tallinna Sadam ei näe Vanasadamat üksnes terminalidena – laevale mineku ja laevalt tuleku kohana – vaid paeluva ja mitmekülgse linnaruumina, kuhu tahaks ka niisama tulla ja seal pikemalt viibida,“ ütles Novikov. „Sadamaala kinnisvaraarenduses on tunda vastutust tuleviku eest, mitte soovi lühiajalise kasumi maksimeerimiseks – Vanasadama arendamine on üks osa linna merele avamise, Tallinna tõeliseks merelinnaks muutmise juhtmõttest.“

Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd tõdes, et prognooside kohaselt elab 10-15 aasta pärast pealinnas 500 000 inimest, seega kasvab elanike arv 2030. aastaks veel umbes 50 000 inimese võrra. Mõistagi paneb elanikkonna kiire kasv suure surve ka taristule – näiteks on juurde tarvis 25 uut lasteaeda ja 5 uut kooli, samuti eeldab see radikaalset muutust liikumisharjumustes, kuna teedevõrk on end juba praeguseks kohati täielikult ammendanud.

Mänd lisas, et valglinnastumine on pidurdunud ning asendunud kesklinna hoogsa tihendamisega endiste tööstus- ja sadama-alade arvelt. Mereäärsete uusarendustega plaanitakse lähiaastail rajada ühtekokku 10 000 eluaset. Seega võib arvestada, et mereäärsetele aladele asub lähiaastail elama ühtekokku umbes 25 000 inimest.

23. ja 24. oktoobril toimub Eesti Arhitektuurikeskuse eestvõttel ning Tallinna Sadama ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga ja koostöös linnafoorum „Uus Vanasadam – hea ühisruum“.

Muu maailma positiivsete kogemuste näitel arutletakse teemal kuidas luua Admiraliteedi basseini, merepromenaadi ja Reidi tee vahele hea ühisruum.

Linnafoorum lähtub eelnevalt koostatud Vanasadama Masterplaani ehk pikaajalise arendusplaani lõppversioonist, juba projekteeritud ja projekteerimisel olevatest uus- ja rekonstrueerimisobjektidest ning Vanasadama ala avaliku ruumi kavandamise põhimõtetest ja vajadustest.

Linnafoorumi esimese päeva ettekannetele järgneb teisel päeval ekspertrühmade töö, mis annab võimaluse tekkinud küsimustele vastuseid otsida ning erinevatel huvirühmadel ja ekspertidel üksteist kuulata ja mõista. Linnafoorumi arutelude-töögruppide tulemusi esitletakse avalikult 24. oktoobril kell 16.

Linnafoorumile on väga oodatud piirkonna ettevõtjad, elanikud, arhitektid, insenerid, linnaplaneerijad ja ajakirjanikud.