Eilsest on võimalik tutvuda kahe olulise pealinna mereääre väljaehitamisega seotud avaliku võistluse tulemustega – Tallinna Peatänava ideekonkursi teise etapi „Meri peatänava äärde“ ning Kalaranna 1 kinnistu arhitektuurivõistluse võistlustöödega.

Eesti Arhitektuurimuuseumi (Ahtri tn 2) keldrisaali üles seatud väljapanek jääb avatuks 26. märtsini.

Eesti Arhitektuurikeskuse ja Tallinna linna koostöös korraldatud võistluse „Meri peatänava äärde“ eesmärgiks oli laiendada kaasaegset inimkeskset linnaruumi tulevase peatänavaga külgnevatesse kvartalitesse ning ühendada mereäär südalinnaga.

Võistlusega sooviti saada ideid tänavaruumi mitmekesistamiseks ja ajaveetmisvõimaluste parandamiseks, samuti äridele paremate tingimuste loomiseks. Arhitektuurivõistlusel osaleja pidi andma täpsema linnaruumilise lahenduse kolme tänava kohta: Mere puiestee, Hobujaama tänav koos Paadi tänavaga ja Maneeži tänava pikendus Narva maanteel Ahtri tänavani.

Arhitektuurivõistlusega leitav linnaruumilahendus või oluline osa sellest loodetakse välja ehitada Euroopa Ühtekuuluvusfondi ja Tallinna linna vahenditega hiljemalt 2020. aastaks. Võistlusele saabus 4 tööd. Ümbrikute avamine ja võistlustööde autorite nimede avalikustamise tseremoonia leiab aset kolmapäeval, 22. veebruaril kell 16 muuseumi keldrisaalis.

Kalaranda on detailplaneeringuga kavandatud rannapromenaad ja sidus avalik ruum koos hoonestuslahendusega, mis näeb ette alale kuni 400 korteri rajamise.

Kinnistu omaniku AS Pro Kapitali eesmärgiks on kujundada mereäärne ala kaasaegseks, kvaliteetseks ja mitmekesiseks avalikuks ruumiks, kus lisaks elamutele oleks olulisel kohal avalikult kasutatavad alad nagu rannapromenaad, liivarand, linnapark ja Kalaturg.

Arhitektuurivõistluse vormiks oli avalik üheetapiline võistlus, kuhu oodati ala üldise arhitektuurse kontseptsiooni koostamist ning detailsema hoonete ja rajatiste arhitektuurse eskiisi esitamist. Võistlusele laekus 11 tööd.