Pärnu linnavalitsus otsustas kuulutada välja Pika, Pargi, Laia ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistluse. Konkursi eesmärgiks on leida Pärnu kesklinnas Pikk tn 14a, Aia tn 2a, Lai tn 15b, Pikk tn 16b ja Pikk tn 18 kinnistute ning nendega vahetult külgnevale avalikule linnaruumile parim planeeringu- ja hoonestuslahendus.

Pika, Aia, Laia tänavate ja Pargi tänava pikenduse vahele jääv kvartal on Pärnu südalinna kõige aktiivsema arendustegevusega piirkond. Kesklinna edasist arengut mõjutab oluliselt Pargi tänava pikendusele rajatav uus sild (nn kolmas sild). Silla ehitamiseks on kehtestatud detailplaneering, läbi on viidud arhitektuurivõistlus ja hetkel käib silla projekteerimine.

Uue silla valmimisel tuleb kesklinn Ülejõe ja Rääma piirkonna inimestele ruumiliselt oluliselt lähemale. Algava arhitektuurikonkursi võistlusalast saab seega oluline Pärnu südalinna jõudmise kvartal. Arhitektuurivõistluse tööd peaksid pakkuma lahendusi, kuidas muuta see piirkond liikujaile arusaadavaks, loogiliseks, avatuks ja linnaruumiliselt põnevaks. Ühtlasi peaks võistlustööd näitama, mil moel saaks soodustada keskkonnasäästlikumaid liikumisviise ning vähendada kesklinnas üldist autokasutust ja parkimiskoormust.

Pika, Pargi, Laia ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistlusel esimese preemia saanud töö on hilisemate projekteerimistingimuste ja detailplaneeringute lähteseisukohtade koostamise aluseks ning sellesse protsessi kaasatakse ka võidutöö autorid.

Arhitektuurikonkurss algab hanke avaldamisega riigihangete registris (RHR). Konkursil osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks peab osaleja RHR-s hanke juurde registreeruma. Samas tehakse kättesaadavaks ka ideekonkursi materjalid – riigihanke alusdokumendid, võistlusülesanne- ja juhend.

Ideekavandite esitamise tähtajaks on selle aasta 22. oktoober.

Kavandeid hindab žürii, tulemused avalikustatakse hiljemalt käesoleva aasta 5. detsembriks.

Võistluse auhinnafondi suurus on 20 000 eurot.
Arhitektuurivõistlust korraldab Pärnu linnavalitsus koostöös Eesti arhitektide liiduga.