Tööstusettevõtted tootsid 2016. aasta augustis 1% rohkem toodangut kui eelmise aasta augustis, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes energeetikas, kuid vähenes töötlevas tööstuses ja mäetööstuses.

2015. aasta augustiga võrreldes toodeti elektrit 49% ja soojust 9% rohkem. Üle kolmandiku toodetud elektrienergiast eksporditi.

Augustis toodeti töötlevas tööstuses 1% vähem toodangut kui 2015. aasta samal kuul. Pooled töötleva tööstuse tööstusharudest ei ületanud augustis eelmise aasta mahtu.

Toodangu mahu langust põhjustas eelkõige elektroonikaseadmete, toiduainete ja metalltoodete tootmise vähenemine. Toodang suurenes puittoodete, elektriseadmete ning mööbli tootmises.

Välisturule müüdi augustis 69% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2015. aasta augustiga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 8% ja müük kodumaisele turule 4%. 2016. aasta augustis oli 3 tööpäeva rohkem kui mullu.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2016. aasta augustis tööstuses kokku 1% vähem toodangut kui eelmisel kuul, sealhulgas töötlevas tööstuses 3% vähem.

 Töötleva tööstuse toodangu mahindeks
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, august 2016
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU -0,5 8,8 1,0
Energeetika 6,0 41,3 37,0
Mäetööstus 15,7 -13,3 -18,4
Töötlev tööstus -3,3 7,7 -0,8
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -3,0 2,1 -6,4
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 1,2 11,9 4,2
toiduainete tootmine 0,6 3,9 -0,8
metalltoodete tootmine -1,6 10,3 -0,6
elektriseadmete tootmine -0,9 22,6 9,6
tekstiilitootmine -0,8 24,9 12,6
mööblitootmine 1,2 20,3 8,0
mootorsõidukite tootmine -11,1 7,6 0,3
ehitusmaterjali tootmine 7,0 18,4 9,4
masinate ja seadmete tootmine -3,0 2,6 -7,2

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.