Austria Linnade Liidu linnaplaneerimiskomisjoni direktor Thomas Madreiter rääkis Tallinna visioonikonverentsil peetud ettekandes, et tark linn peab lisaks tehnoloogilistele lahendustele olema ka jätkusuutlik ja roheline linn, mis muudab elanikud osavõtlikeks kodanikeks.

Madreiteri sõnul on Viini näite puhul targal linnal vaja silmitsi seista ka kliimamuutuste ja kliimakriisi teemaga. „Viini targa linna strateegial on kolm peamist dimensiooni. Ühest küljest on oluline ressursside säästlik kasutamine, teisalt on oluline innovatsioon. See on ka globaalselt väga tavaline, aga Viini strateegia muudab ainulaadseks see, et me soovime säilitada Viinis senist kõrget elukvaliteeti. Meie jaoks on elukvaliteedi teema targa linna strateegias veidi enamat kui vaid sotsiaalne aspekt,“ rääkis ta.

Thomas Madreiter ütles, et Viini nõrkuseks tuleb praegu pidada tugevat kesklinna. „Peaksime muutuma „15 minuti linnaks“. See tähendab linnaks, kus on võimalik jõuda peamiste jaemüügi-, kultuuri- või töövaldkonna sihtpunktideni 15 minutiga. Selleks on vaja aga elujõulist linnaelu ning elujõulisi piirkonnakeskusi linnas,“ selgitas ta. „Tervikliku lähenemise puhul on hädavajalik, et muudame väiksemad keskused tugevamaks. Samas on see ka oluline, et vähendada linnas autoga liikumist ja auto omamist,“ lisas ta.

Austria linnaplaneerija sõnul tuleb muutusi organiseerida terviklikult ja ellu viia koos inimestega ning lisaks tehnoloogilistele muutustele tuleb rääkida ka muutustest inimeste käitumises. „Viin on ümber defineerinud targa linna mõiste ja asendanud inimesed ja inimeste vajadused tegevuste keskmesse. Kui linnad tahavad edukad olla, peavad nad radikaalselt muutma seda, kuidas nad kodanikega suhtlevad ja koostööd teevad,“ selgitas Madreiter.