Riigi Kinnisvara AS (RKAS) avas oma koduleheküljel BIM-tehnoloogia rubriigi, mille kaudu on nüüdsest võimalik leida ühest kohast erinevad mudelprojekteerimise nõuded, juhendid ja käsiraamatud. Samuti on leheküljele koondatud kasulikud viited erinevatele infoallikatele ning ajapikku lisanduvad edulood konkreetsetest projektidest, kus BIM-tehnoloogia kasutamine on andnud märkimisväärseid tulemusi.

Samuti leiab leheküljelt RKASi mudelprojekteerimise juhendi uue versiooni. Aja jooksul on tekkinud RKASi juhendi kõrvale teisi juhendeid ning projekteerimise maastikul on omaks võetud uued töövõtted. Lisaks on modelleerimise tarkvarad ja tehnoloogia arenenud, projekteerijate kogemused ja oskused on tõusnud ning ka tellija, ehitaja ja haldaja nõudmised BIM mudelile on muutunud selgemaks. Kõik eelnev on olnud tõukeks BIM nõuete ajakohastamiseks. Uued modelleerimise nõuded baseeruvad BIM kasutuseesmärkidel ning nende täitmiseks vajalikel nõudmistel mudelitele.

Vaata lisaks www.rkas.ee/bim

BIM on ehitusinformatsiooni mudel (Building Information Model) – ehitise füüsiliste ja funktsionaalsete omaduste digitaalne esitus, mis on koostalitusvõimeline ning rajatud avatud standarditel või ehitusinformatsiooni modelleerimine (Building Information Modelling) – tegevus, mille tagajärjel sünnib BIM mudel või hoopis ehitusinformatsiooni juhtimine (Building Information Management) – mudeli kasutamine äri- ja ehitusprotsesside juhtimiseks, organiseerimiseks ja kontrollimiseks ehitise eluea kõikides etappides.

Võimaldamaks ehitussektori digitaliseerimist, efektiivsuse kasvu, funktsionaalsemaid ja madalama elukaare kuludega hooneid ning maksumaksja raha targemat kasutamist on ehitusprojektide hankimine kasutades BIM tehnoloogiat kujunenud RKASis tavaks.

RKAS kuulub Euroopa Liidu liikmesriikide avaliku sektori tellijate esindajaid koondavasse EU BIM töörühma, mille eesmärk on ühtlustada riikide lähenemist BIMi juurutamisel ning tekitada ühine Euroopa Liidu ülene baas, millest juhinduda.