Luminori andmetest nähtub, et selle aasta esimeses pooles oli keskmise kodulaenu summa suurim Eestis, küündides umbes 120 000 euroni. Leedukad ja lätlased laenasid aga keskmiselt 83 000 eurot. Kuigi elanike ootused kinnisvara kvaliteedile ja asukohale on sarnased, on kinnisvaraturud ja juurdepääs nendele erinevad.

„Keskmise kodulaenu summa on otseselt seotud kinnisvaraturul toimuvate hinnamuutustega – suure nõudluse ja kasvavate kinnisvarahindade tingimustes on elanikel vaja ostuks rohkem vahendeid,“ rääkis Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane. „Praegu on kinnisvarahinnad kõige madalamad Lätis ja kõrgeimad Eestis, kus sel aastal arendatakse kallimaid kinnisvaraprojekte, mistõttu laenavad eestlased teiste riikide elanikest rohkem. Lisaks erinevad Eesti ja Läti Leedust eluasemeturu kontsentreerituse poolest – eestlased ja lätlased ostavad kinnisvara enamasti pealinnades. Seevastu Leedu kinnisvaraturg on aktiivne kõigis viies suuremas linnas.“

Keskmine kodulaenu summa erineb naaberriikides elanike erineva finantssuutlikkuse tõttu. „Üks muutuja, mis mõjutab laenumahte, on ka riigi üldine sissetulekute tase. Näiteks oli netosissetulek eelmisel aastal Eestis umbes 23% suurem kui Leedus ja Leedus oli keskmine netosissetulek umbes 9% suurem kui Lätis. Seega, mida suurem on inimese kuusissetulek, seda suurema tõenäosusega saab ta kodulaenu ja maksab selle tagasi,“ lisas Rebane.

Samal ajal erinevad elanike ootused elamu kvaliteedile ja asukohale elukohariigi asemel pigem vanuse ja perekonnaseisu lõikes. Nooremad Balti riikide elanikud otsivad tavaliselt korterit kesklinna lähedal ja ohverdavad parema asukoha nimel mõne ruutmeetri. Pere loonud elanikud teevad vastupidi – nad otsivad kesklinnast kaugemal asuvat suurt maja. Ideaalis peaks sellisel elamul olema aed või läheduses mõni roheala.

„Kõigi kolme riigi elanike ootused on samad – kõik soovivad elada uues hea asukohaga elamus. Pandeemia on aga pisut muutnud arusaama täiuslikust kodust: on märgata, et üha rohkem Balti riikide elanikke on valmis elama suurematest linnadest kaugemal. Leedul on juba teatavad eelised, kuna riigi eri piirkondades on vähemalt paar linna, mis ei jää pealinnale elukvaliteedi poolest palju alla. Eestis ja Lätis on aga pealinnad teistest asukohtadest populaarsemad,“ rääkis Rebane.

Selle aasta esimeses pooles oli Luminori keskmine kodulaenu tagasimaksetähtaeg Eestis 25, Lätis 23 ja Leedus 26 aastat. Võrreldes 2020. aasta esimese poolega pikenes laenu tagasimaksmise periood kõikides riikides 1–2 aasta võrra.

Kokku väljastas Luminor selle aasta esimeses pooles Eestis, Lätis ja Leedus 438,2 miljoni euro väärtuses kodulaene.