Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon Fond’i (Fond) fondivalitseja teavitab lepingu sõlmimisest Osaühinguga Letona Properties (Müüja) südalinna kinnistu asukohaga Narva mnt 1, Tallinn, Eesti koos Postimaja kaubanduskeskusega (Postimaja), omandamiseks Fondi portfelli.

Fondi jaoks on tehinguga seotud olulisteks strateegilisteks kaalutlusteks sünergia võimalus, mis tuleneb Postimaja kinnistu asukohast kõrvuti Coca-Cola Plaza kinnistuga, mis juba kuulub Fondi portfelli, ning Tallinna Peatänava projektist. Selle sünergia saavutamiseks ning arhitektuurilise lahenduse välja töötamiseks on partneriks valitud arhitektuuribüroo HG Arhitektuur OÜ koos oma tööga „Rotermann Passage“. Kavandatav lahendus hõlmab uut väliskujundust, suurendab väljarenditavat pinda ja on suunatud funktsionaalsuse parandamisele kahe hoone vahele jääva ala ja Rotermanni kvartali suhtes.

Tehingu lõpuleviimisel makstav kogu ostuhind on ümmardatult 34,4 miljonit eurot (millele lisandub käibemaks), millest ligikaudu 30,8 miljonit eurot on fondivalitseja näinud ette hinnana Postimaja olemasoleva rahavoo eest ning 3,6 miljonit eurot kui tasu potentsiaalse laienduse võimaliku tulevase rahavoo eest.

Oodatava olemasoleva rahavoo omandamise ligikaudne tootlus on 6%, kogu ostuhinna ligikaudseks tootluseks on 5,4%. Postimaja tänane kogu väljarenditav pind on 9 141 m2. Ankurrentnikeks on Rimi, H&M, New Yorker, Eesti Post ja MyFitness.

Tehingu lõpuleviimise (Closing) eelduseks on koondumise loa saamine Eesti Konkurentsiametilt.

Osana tehingust on Müüjaga samasse gruppi kuuluv Rootsis registreeritud äriühing CA i Estland AB nõustunud märkima Fondi osakuid 2,35 miljoni euro ulatuses (Märkimissumma). Sellega seoses on fondivalitseja võtnud kohustuse korraldada teatud hulga Fondi osakute emiteerimine mitteavaliku suunatud pakkumisena. Emiteeritavate uute osakute koguarv võrdub Märkimissumma jagatuna viimase Fondi osaku puhasväärtusega Closingule eelneva kuu lõpu seisuga. Uute osakute emiteerimine ja noteerimine toimub eelduslikult vahetult pärast Closingut.