Täna toimub ehituskonverents Ehitus2019+, mis toob majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kutsel kokku ehitusvaldkonna eksperdid ja ettevõtjad. Konverentsil saab põhjaliku ülevaate ehitusvaldkonna digitaliseerimise senistest tulemustest ja järgnevatest plaanidest.

„Eestil on võimalus saada teenäitajaks e-ehituse valdkonnas. Selleks oleme välja töötanud e-ehituse platvormi põhimõtted ning täna tutvustamegi tegevusplaani selle elluviimiseks. Kaardistasime ehitusregistri kaudu käivad menetlused nende tõhustamiseks ja e-ehitusse lõimimiseks. Lükkasime käima digitaalehituse ühise keele — ühtse klassifitseerimissüsteemi — loomise, mis on aluseks protsesside ja tegevuste automatiseerimisele ning robotiseerimisele. Kõike seda teeme tihedas koostöös era- ja avaliku sektori firmade ja organisatsioonidega,“ sõnas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

„Kuigi Eestis kasutatakse laialdaselt kaasaegseid BIM modelleerimis ja ehitusprojekti juhtimise lahendusi, saab koostööd ja infoliikumist elukaare erinevate osapoolte vahel veel väga palju parandada. Siin saab riik paljugi ära teha. Tahame hoolt kanda, et asjad avalikus sektoris toimiksid laitmatult, nii on ka erasektoril lihtsam uuendustega kaasa tulla. Tegutseme selle nimel, et tänane murelaps ehitusregister EHR oleks valdavalt üle läinud teenusepõhisele arhitektuurile, teenused on integreeritud e-ehituse ja muude asjakohaste platvormidega, avaandmed ja avalikkusele suunatud analüüsikeskkond on lihtsalt kasutatavad. Esimesed muutused on näha juba tuleval aastal, uus keskkond oleks valmis aastaks 2020“ lisas ehituse asekantsler Jüri Rass.