Juunis kasvas märkimisväärselt ettevõtete laenunõudlus – uusi laene võeti 58% enam kui mais. Ehkki eraisikud võtsid uusi laene juunis maikuust veidi vähem, püsib ka eraisikute laenunõudlus väga tugeval tasemel. Jätkuvalt kahaneb nii eraisikutest kui ettevõtetest maksepuhkusel olevate laenude hulk. Juba rekordmadalal tasemel olnud enam kui 60 päeva võlgu olevate laenajate osakaal laenuportfellist langes juunis veelgi.

Ettevõtete laenunõudlus tegi juunis korraliku hüppe, kasvades maikuiselt 384 miljonilt eurolt 607 miljonile. Eraisikute laenunõudlus on samuti tugev – juunis võtsid pered uusi laene 195 miljoni euro ulatuses. Eraisikute laenuportfelli maht Eesti pankades ületab juulis ilmselt 10 miljardi euro piiri ja ettevõtete laenuportfell läheneb 7,7 miljardile eurole.

Juuni lõpus oli maksepuhkusel 265 ettevõtjast laenajat ning 2219 majapidamist. Mai lõpus oli maksepuhkusel 699 ettevõtte ja 2670 kodumajapidamise laenu. Aasta tagasi juuni lõpus oli kokku maksepuhkusel 23 565 laenu võtnud ettevõtet ja majapidamist. Maksepuhkusel olevate laenude maht moodustab praegu umbkaudu 0,6% kogu kodumajapidamiste laenumahust (mai lõpus 0,7% ) ja 3,1% ettevõtete laenumahust (mai lõpus samuti 3,1%). Enam kui 60 päeva võlgu olevate laenude maht kahaneb jätkuvalt nii ettevõtete kui kodumajapidamiste seas, jõudes juunis 0,37% pankade laenuportfellist.

„Ettevõtted laenuaktiivsus juunis suurenes ja maksepuhkusel olevate ettevõtete hulk kahanes. Ebakindlust on vähem ja ettevõtjad vaatavad julgemalt tulevikku,“ selgitas Pangaliidu juhatuse esimees Allan Parik. „Ehkki endiselt on sektoreid, mis vajavad kriisist taastumisel nii riigi kui pankade tähelepanu ja erinevaid toetusmeetmeid, on Eesti majandus tervikuna kriisist tänaseks taastunud. Loodetavasti ei too sügis kaasa uusi sulgemisi majanduses ja ühiskonnas tervikuna. Peame koos pingutama, et jõuda Eestis võimalikult ruttu piisava vaktsineerituse tasemele, hoidmaks ära järgmist tõsist haigestumiste ja sulgemiste lainet,“ rääkis Pangaliidu juhatuse esimees Allan Parik.