Täna avaldatud pangandusstatistika kohaselt püsis laenunõudlus juunis üldiselt tavapärasel tasemel. Ettevõtted on aga taas hakanud rohkem sõiduautosid liisima. Viimase aasta jooksul on neid liisitud kokku 16 protsenti suuremas väärtuses kui aasta varem.

Ettevõtete laenude ja liisingute jääk oli juunis kokku 9,5 miljardit eurot ehk veidi üle 5 protsendi suurem kui aasta eest. Sarnases tempos on ettevõtete laenuportfell kasvanud ka varasematel aastatel. Laenukasvu on ülal hoidnud eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses sõlmitud suured energeetikasektori laenutehingud, ilma milleta oleks kasv poole väiksem.

Majapidamiste laenunõudlus püsis juunis küllaltki suur. Laenujääk kasvas aastaga 7,5 protsenti ja ulatus 9,7 miljardi euroni. Eluasemelaene ja eraisikute autoliisinguid on viimastel kuudel väljastatud aastatagusega võrreldes sarnases mahus. Muid tarbimislaene on väljastatud kümnendiku võrra rohkem kui aasta varem. Laenunõudlust soodustab kiire palgakasv ja väike tööpuudus, mis suurendab majapidamiste kindlustunnet.

Eluasemelaenude keskmine intressimäär oli juunis 2,6 protsenti ehk pikaajalisest keskmisest endiselt pisut kõrgem. Veel kaks aastat tagasi oli keskmine intressimäär 2,4 protsenti ja eelmisel aastal 2,5 protsenti. Ettevõttelaenude intressimäärad on kasvanud veelgi kiiremini, ulatudes juunis keskmiselt 2,9 protsendini, mis võib muu hulgas viidata konkurentsi vähenemisele mõnes laenuturu segmendis. Siiski on laenamine endiselt küllaltki soodne.

Majapidamiste hoiused kasvavad jätkuvalt väga kiiresti – viimase aastaga on hoiuste maht kasvanud ligi kümnendiku võrra, kokku 7,9 miljardi euroni. Ettevõtetel oli hoiuseid kokku 6,6 miljardit ehk sama palju kui aasta eest. Kokku on pankades hoiuseid 5 protsenti enam kui aasta varem.

Dividenditulu ja tulumaksukulu arvestamata oli pangandussektori puhaskasum teises kvartalis 68 miljonit eurot, mis moodustab koguvaradest 1 protsendi. Pankade kasumit on suurendanud puhasintressitulu 10protsendine kasv. Samas on personalikulud kasvanud 15 protsenti.