EfTEN Capitali poolt valitsetava nelja ärikinnisvarafondi kogu varade maht oli 2018. aasta 31. detsembri seisuga kokku 650 miljonit eurot. Lisades fondide mahule EfTEN Capitali grupi poolt valitsevate eramandaatide ja väiksemate kinnisvaraportfellide mahud, on EfTEN Capitali kogu hallatav varade maht 700 miljonit eurot, mis tähistab fondivalitseja jaoks uut rekordit. Allpool esitame ülevaate kõigi fondide esialgsetest, auditeerimata majandustulemustest.

EfTEN Kinnisvarafond AS
Möödunud majandusaasta jooksul viis fond edukalt lõpuni nii Viljandi UKU Keskuse kui Jelgavas asuva RAF Keskuse laienduste ehitustegevuse. Mõlemad keskused on üürilepingutega kaetud ning täismahus külastajatele avatud. Aasta esimeses pooles tegi fond 10’nda eduka üksikvarast väljumise müües Laki 24 büroohoone Tallinnas. Aasta teises pooles otsustasid fondi investorid pikendada fondi tähtaega 5-aasta võrra kuni 2027. aastani. Lisaks iga-aastasele dividendimaksele viiakse läbi fondi aktsiakapitali vähendamine 14% ulatuses võrreldes sissemakstud aktsiakapitaliga. Kokku plaanib fond maksta aktsionäridele 2019. aasta jooksul nii dividende, kui läbi aktsiakapitali vähendamise 25% võrreldes fondi sissemakstud aktsiakapitaliga.

EfTEN Kinnisvarafond AS

Fondi asutamisaasta: 2009
Varade maht: 215,2
Investeeringute arv: 18
Omakapital: 105,3 m€
Müügitulu: 15,6 m€ (2017 – 16 m€)
Puhaskasum: 10,8 m€ (2017 – 9,5 m€)
ROIC (return on invested capital)1: 17,8 %
Fondi staatus: investeerimisperiood on lõppenud; hoidmisfaas

1 ROIC on fondi sissemaksetena investeeritud omakapitali aastane kogutootlus

EfTEN Kinnisvarafond II AS
Fond tegi 2018. aastal oma viimase uue üksikinvesteeringu omandades Marienthali ärikeskuse Tallinnas, Mustamäel. Aastalõpu seisuga kuulub fondi portfelli 6 üksikinvesteeringut, mille kogu õiglane väärtus on 243 miljonit eurot. Seoses fondi tegevusmahu saavutamisega ei jätka fond enam uute objektide omandamist ning fond sisenes hoidmisfaasi. Vastavalt fondi dividendi poliitikale plaanib fond maksta 10,2 miljonit eurot brutodividende, mis on 10,5% võrreldes sissemakstud omakapitaliga. Bruto dividendideks tasutakse 80% iga aastasest fondi vabast rahavoost.

EfTEN Kinnisvarafond II AS

Fondi asutamisaasta: 2015
Varade maht: 263,2 m€
Investeeringute arv: 6
Omakapital: 138,3 m€
Müügitulu: 29,2 m€ (2017 – 24,4 m€)
Puhaskasum: 14,4 m€ (2017 – 19,9 m€)
ROIC (return on invested capital)1: 15,2%
Fondi staatus: investeerimisperiood on lõppenud; hoidmisfaas

1 ROIC on fondi sissemaksetena investeeritud omakapitali aastane kogutootlus

EfTEN Real Estate Fund III AS
EfTEN Real Estate Fund III AS’i 2018. aasta olulisimateks sündmusteks oli „Evolution“ büroohoone soetus Vilniuses, DSV Riia logistikakeskuse valmimine ning Tallinnas Tähesaju ärilinnakus kinnistu Hortese aianduskeskuse ehitusega alustamine. Aasta viimasel kuul sõlmis fond võlaõigusliku kokkuleppe ABC Motorsi poolt üüritava Renault keskuse ostu- ja tagasiüürimise tehingus. Tehing viiakse lõpuni 2019. aasta jaanuari kuu jooksul. 2019. aasta kevadel plaanib fond läbiviia täiendava aktsiaemissiooni tulevikus plaanitavate uute objektide omandamise rahastamiseks. Fondil täitus esimene täisaasta börsiettevõttena Nasdaq Balti põhinimekirjas. Fond jätkab investeerimistegevust juhindudes oportunistlikust ja väärtust lisavast investeerimisstrateegiast. Peale fondi aktsiate noteerimist börsil on fond tähtajatu.

EfTEN Real Estate Fund III AS

Fondi asutamisaasta: 2015
Varade maht: 108,5 m€
Investeeringute arv: 10
Omakapital: 50,5 m€
Müügitulu: 8,7 m€ (2017 – 7,3 m€)
Puhaskasum: 6,3 m€ (2017 – 6,5 m€)
ROIC (return on invested capital)1: 17,6%
Fondi staatus: aktiivne investeerimisfaas

1 ROIC on fondi sissemaksetena investeeritud omakapitali aastane kogutootlus

EfTEN Real Estate Fund 4
Seoses EfTEN Kinnisvarafond II AS’i investeerimistegevuse lõppemisega, asutas EfTEN Capital uue core and core plus investeerimisstrateegiaga Balti ärikinnisvarafondi, EfTEN Real Estate Fund 4. Fondivalitseja kaasas esimeses ringis 95 miljoni euro ulatuses omakapitali, mis investeeritakse 5-aastase investeerimisperioodi jooksul Balti ärikinnisvarasse. Fond viis 2018. aasta detsembri alguses lõpuni kahe investeerimisobjekti omandamise – moodne bürookompleks Tallinnas, Kadrioru Ärikeskus, ning RYO kaubandusekeskuse Panevežyses. Kuna fondi majandustegevus algas 2018. aasta detsembris, avaldame fondi täpsemad majandustulemused 2019. aasta esimeses poolaastas.

Fondijuhi kommentaar:

Oleme rahul kõigi nelja fondi majandustegevuse arenguga möödunud, 2018. aastal. Uusi kinnisvara investeeringuid tegime kokku 100 miljoni euro ulatuses. Lisaks viisime lõpuni RAF Keskuse ja UKU Keskuse laiendustööd – mõlemad kaubanduskeskused on nullist alates EfTENi enda poolt arendatud. Lootsime näha rohkem uusi investeerimisvõimalusi oportunistlikus ja väärtus lisasvas strateegias, mida viime ellu EfTEN Real Estate Fund III AS kaudu, kuid kahjuks turg neid piisavalt ei pakkunud. Usume, et 2019. aastal oodatav Balti kinnisvaraturu jahtumine loob uusi investeerimisvõimalusi, mida plaanime meie kolmanda kui ka neljanda fondi kaudu kasutada. Fondide investeerimistegevuses jätkame senist konservatiivset investeerimispoliitikat, mis on pikaajalise edu aluseks.