Vaatamata olulistele investeeringutele ei ole ehitussektor suutnud täielikult rakendada tehnoloogia pakutavaid eeliseid, sealhulgas andmeanalüüsi, mobiilitehnoloogia, automatiseerimise ja robootika vallas. Sellisele järeldusele jõuab KPMG uuring Building a technology advantage – Global Construction Survey 2016.

Vaid 8 protsenti enam kui 200st ehitussektori tippjuhist arvab, et nende ettevõte kuulub tehnoloogia vallas „visionääride esirinda”, samas kui 64 protsenti ehitusfirmadest ning 73 protsenti arendajatest peab end tehnoloogia vallas “järgijateks” või “mahajääjateks”, teatas KPMG Baltics.

“Uuringu tulemus näitab, et tehnoloogia osas valitseb ehitussektorile omane konservatiivsus, nii et enamus firmadest on valmis pigem teistele järgnema kui olema eestvedajaks,” ütles KPMG Baltics OÜ seeniorpartner Andris Jegers. „Paljudel puudub selge tehnoloogiastrateegia ning vaid 20 protsenti märgib, et nad vaatavad radikaalsel moel ümber oma ärimudeli, et püsida konkurentsis.“

Kaks kolmandikku vastajatest usub, et projektide riskid on kasvamas.  “Projektid muutuvad üha suuremaks, ambitsioonikamaks ja keerulisemaks ning sellega kasvavad riskid. Uuendused nagu kaugjälgimine, automatiseerimine ja visualiseerimine omavad tohutut potentsiaali, et stimuleerida projekti edenemist, parandada täpsust ja turvalisust,“ märkis Jegers.

Uuringu kohaselt ei kasuta ehitussektori ettevõtted täielikult nende valduses olevaid andmekogusid – kaks kolmandikku küsitletutest ei kasuta tipptasemel andmeanalüütikat projektide edenemise hindamisel ning tulemuste monitoorimisel. Veelgi enam, vaid neljandik vastanutest märgib, et nad saavad “nupuvajutusega” kõik projekti informatsiooni.

Mobiilitehnoloogial on meeletu potentsiaal, et analüüsida ja jälgida suurte ehitusprojektide kulgu kaasaskantavate seadmete kaudu. Rõhuv enamus vastanutest kasutab ehitusobjektide jälgimiseks kaugjälgimist, kuid alla 30 protsendi märgib, et nad kasutavad mobiiliseadmeid igapäevaselt kõigis projektides – samas suurusjärgus on neid, kes ei kasuta mobiiliplatvorme üldsegi mitte. Kolmandik rakendab oma sõnul robootikat ja automatiseerimist.

Tööjõu ja materjali kallinemine ei ulatu üle 6 protsendi

Tööjõu ja materjali olulist kallinemist vastanud lähema aasta jooksul ette ei näe: ligi 80 protsenti nii arendajatest kui ka ehitajatest arvab, et tööjõu kallinemine ei ulatu üle 6 protsendi ning sarnane pilt avaneb materjalide hinnaprognoosides.

Arendajatest ja ehitajatest peavad ligikaudu pooled suurte ehitusprojektide suurimaks probleemiks kulude kärpimist ja eelarvepiiranguid, millele järgnevad talentide kaasamine ja ressursipuudus ning regulatiivne ja majanduskeskkond. Kõige väiksem mure on konkurents, mida peab probleemiks vaid 12 protsenti arendajatest ning 22 protsenti ehitusettevõtetest.

KPMG Internationali uuringule Building a technology advantage – Global Construction Survey 2016 vastas üle 200 tippjuhi, kes esindavad suuri kinnisvaraarenduse ettevõtteid ning inseneri- ja ehitusettevõtteid. Kümnendat aastat järjest läbi viidud uuringus vastanud ettevõtete aastakäive ulatus ligi 1 miljardist USA dollarist enam kui 20 miljardi dollarini. Esindatud olid Euroopa ja Lähis-Ida, Aasia ja Vaikese ookean piirkonna ning Ameerika ettevõtted.