Ehitushinnaindeks tõusis 2016. aasta III kvartalis II kvartaliga võrreldes 0,7% ja langes eelmise aasta III kvartaliga võrreldes samuti 0,7%, teatab Statistikaamet.

Ehitushinnaindeksit mõjutas III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga eelkõige materjalide odavnemine, mis andis üle kolmveerandi indeksi langusest.

Eelmise kvartaliga võrreldes kallinesid  tööjõu maksumus ja kulutused masinatele 0,1%. Ehitusmaterjali hinnad tõusid kvartalivõrdluses 1,1%.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi muutus oli 2016. aasta III kvartalis II kvartaliga võrreldes 0,9% ja eelmise aasta III kvartaliga võrreldes -0,8%.

Ehitushinnaindeksi arvutamisel kaasatakse neli ehitistegruppi: eramud, korruselamud, tööstus- ja ametihooned. Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi puhul on vaatluse all ametihooned. Ehitushinnaindeks väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust ehitusplatsi otsekulude tasemel. Otsekuludes arvestatavad ressursid jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjal.

Ehitushinnaindeksi muutus, III kvartal 2016
II kvartal 2016 – III kvartal 2016, % III kvartal 2015 – III kvartal 2016, %
KOKKU 0,7 -0,7
tööjõud 0,1 0,4
ehitusmasinad 0,1 -0,9
ehitusmaterjal 1,1 -1,4
Eramuindeks 0,9 -0,2
Korruselamuindeks 0,3 -0,4
Tööstushooneindeks 1,0 -1,2
Ametihooneindeks 0,7 -0,7
Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi muutus, III kvartal 2016
II kvartal 2016 – III kvartal 2016, % III kvartal 2015 – III kvartal 2016, %
KOKKU 0,9 -0,8
tööjõud -0,1 0,0
ehitusmasinad -0,2 -0,2
ehitusmaterjal 1,7 -1,5