Tallinna Linnaplaneerimise Amet võttis tänavu esimesel kolmel kuul menetlusse 495 ehitusprojekti ning 397 uut objekti kasutuslubade saamiseks ja kasutusteatiste registreerimiseks.

Abilinnapea Andrei Novikov märkis, et need näitajad on viie viimase aasta esimese kvartali suurimad. „Linnaplaneerimise ameti senine praktika näitab, et korrektne, nõuetele vastav ehitusprojekt tagab ehitusloa väljastamise 30 päeva jooksul,“ rõhutas Novikov.

Aasta-aastalt kulutab amet projektide menetlemisele järjest vähem aega. Samas kui linnaplaneerimise ameti spetsialistidel kulus näiteks 2020. aastal menetlemiseks ja ehitusteatiste läbivaatamiseks keskmiselt 58 päeva, siis loa taotleja ise kulutas asjaajamiseks keskmiselt 83 päeva. Ametile esitatakse veel liiga palju taotlusi, mille dokumendid ei vasta loa taotlemiseks vajalikele nõuetele. Amet kutsub siinjuures ehitusettevõtjaid üles eelnevalt vastavate spetsialistidega konsulteerima ja nõu küsima.

„Kindlasti aitaks siin kaasa ka tugevam omanikujärelevalve projekteerija tegevuse üle,“ lisas  Novikov.

Ka ehitus- ja kasutuslubade väljastamise arvud näitavad sel aastal kasvutrendi. Esimesel kolmel kuul väljastati 293 ehitusluba, eelmisel aastal samal perioodil 283. Kasutuslubasid väljastati vastavalt 304 ja 249. Ehitusteatisi registreeriti jaanuari, veebruari ja märtsi jooksul 267 ehk üle saja rohkem kui eelmisel aastal samal ajal, mil neid registreeriti 162. Kasutusteatisi registreeriti 2021. aasta esimeses kvartalis 165 ja 2020. aasta esimeses kvartalis 128.