14. märtsil, kell 14.00 allkirjastatati EELK Konsistooriumis (Kiriku plats 3) SA Mustamäe Kirik ja firma Ehitus5ECO OÜ vahel leping Mustamäe kiriku ehitamiseks aadressile Kiili tn 9.

2012. aastal sõlmisid Tallinna linn ja EELK lepingu, millega anti EELK-le õigus linna omandis oleva Kiili tn 9 maa kasutamiseks, et ehitada sellele kirik. 2013. aastal viidi läbi kirikuhoone arhitektuurikonkurss, mille võitis Karisma Arhitektid OÜ tööga „Fiat Lux“. Rajatavasse hoonesse on kavandatud kirikusaal, ruumid lastehoiu ja noorte tugikeskuse jaoks, erinevad ringiruumid, mida saab kasutada hingehoidlike vestluste ja diakooniatöö tarvis, kiriku köök ja kiriku kantselei koos abiruumidega.

EELK peapiiskop Urmas Viilma: „Tallinna linnaosad on kirikute kohapealt ebavõrdses olukorras – peaaegu kõik luteri kirikud on koondunud kesk- ja vanalinna, teistes linnaosades, kui Nõmme välja arvata, kirik puudub. Mustamäele kiriku ehitamisega oleme niisiis astunud suure sammu edasi. Kirikul on alati olnud ja on ka täna kaks ülesannet: sõna kuulutamine ja inimeste teenimine. Kui need on tasakaalus, siis ei jää kirikud tühjaks, olgu ajad ja ajastud, missugused tahes.“

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas: „2016. aasta septembris allkirjastati Tallinna Linna, EELK Konsistooriumi ja Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse poolt SA Mustamäe Kirik asutamisleping. Täna oleme niikaugel, et kirikuhoone ehitustööd võivad alata – see on ajalooline moment. Esialgse arvestuse kohaselt on ehitise kogumaksumus 2,5 miljonit eurot ja Tallinn on lubanud ehitust toetada 50% ulatuses.“

Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda: „Nurgakivi panek kirikule toimub praeguste plaanide kohaselt juunikuus. Loodame väga, et saame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 2018. aastal tähistada juba Mustamäe uues kirikus – et ligemale 68 000 elanikuga Mustamäe saab lõpuks endale oma pühakoja!“