Kinnisvaraettevõtte Kapitel poolt arendatav hoone ELEMENTAL SKANSTE Riias sai teada oma energiakalkulatsiooni tulemused vastavalt BREEAM-i kriteeriumidele. ELEMENTAL SKANSTE saavutas parima tulemuse kõikide sertifitseeritud projektide hulgas Baltikumis, millest Eesti Green Building Council (GBC) teadlik on.

“Eesti GBC kogub ja avaldab BREEAM-i ja LEED-i sertifikaati puudutavat tagasisidet Baltikumi projektide kohta,” ütles GBC-i ekspert Piibe Lind. „Rahvusvaheline uute hoonete ehitiste energiatõhususe suhtarvu mõõtev EPRinc analüüsib ühtlasi BREEAM-iga hinnatud ehitiste võimekust, arvestades energiavajadust, primaarsete energiaallikate kasutamist ja süsinikudioksiidi heitkogust. Kapiteli projekt ELEMENTAL SKANSTE saavutas selles parima tulemuse kõikide sertifitseeritud projektide hulgas Baltikumis,“ lisas Lind.

„Oleme uhked, et ELEMENTAL SKANSTEt võib nimetada Baltikumi lipulaevaks, kuna oleme saavutanud BREEAM-i standardite järgimisel uue kvaliteedi, mis sisuliselt vastab liginullenergiahoone nõuetele. See on meie meeskonnale suur tunnustus ja edasine väljakutse, mis hoiab meid ehitusprotsessis standardite järgimisel jätkuvalt vastutustundlikena,“ kommenteeris Kapiteli grupi juhatuse liige ja arendusdirektor Indrek Moorats.

“See on suurepärane uudis Balti riikidele jätkusuutlikkuse mõistes. Meil on hea meel olla nõustajad sellise tulemusega projektile,“ lisab Hadley Barrett, Oxford Sustainable tegevjuht ja kinnisvaraettevõtte Kapiteli nõunik.

BREEAM on maailma juhtiv ja enim kasutatav ehitiste keskkonnamõju hindamise meetod. Selle eesmärk on tunnustada ja julgustada arendajaid kujundama hooneid, kus on minimaalne operatiivenergia nõudlus, primaarenergia tarbimine ja süsinikdioksiidi heitkogused, pakkudes seeläbi ehitistele usaldusväärset keskkonnamärgistust, stimuleerimaks nõudlust säästvate ja jätkusuutlike ehitiste järele. Kuna Euroopa Liidu nõudmiste järgi on peagi nullenergiahoonete ehitamine kohustuslik, on uute energiatõhusate hoonete väljatöötamisel tehtud edusammud olulised kõigi Balti riikide arendajatele, kes soovivad saavutada jätkusuutlikke tulemusi.

ELEMENTAL Skanste on kavandatud maamärgina Riia uues igakülgsete võimalustega esmaklassilises ärilinnajaos. Energiatõhusad ja kestlikud A-klassi büroohooned on projekteeritud BIM põhimõtetest lähtuvalt ja vastavad BREEAM-standarditele. Tegemist on esimese Läti büroohoonega, mis on saanud positiivse keskkonnamõju hinnangu. Projekti esimeses etapis valmivad 2020. aastal kaks kümnekordset hoonet, kus on 20 500 m² büroopinda ja 370 parkimiskohta. Kõikide ehitusetappide valmimisel hõlmab ELEMENTAL viit büroohoonet, kus on kokku üle 41 400 m² üüripinda ning parkimiskohad 1600 autole parkimismajas ja hoonete maa-alustes parklates. Bürookompleksile on head juurdepääsuvõimalused: piirkonnas on hästi arenenud ühistranspordisüsteem, mida täiendab 2021. aastaks välja ehitatav uus trammiliin, mugav autode juurepääs ning parkimine. Erilist tähelepanu on pööratud erivajadustega inimeste ja ratturite vajadustele. Hooned projekteeris Eesti Arhitektuuribüroo PLUSS koostöös Läti partneriga SIA Birojs T22.

Eesti Green Building Council (GBC) on säästliku arendustegevuse valdkonna juhtivorganisatsioon, mis toetab, edendab ja arendab kvaliteeti ning jätkusuutlikkust kinnisvara- ja taastuvenergiatööstuses. GBC on ühtlasi KEN-klastri juhtivpartner, mille eesmärk on arendada oma partnerite äritegevust nii kodumaal kui ka välisturgudel jätkusuutliku ehitamise ja energeetika valdkonnas.

Oxford Sustainable (OSG) on jätkusuutliku kinnisvara, tuulenergia ja taastuvenergia arendusprojektide juhtiv arendaja ja Balti riikide arendajatele jaoks arengu, turunduse ja optimeerimise nõustaja.