Tartu linnavalitsus suunas avalikule arutelule Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse, mis näeb endise pärmivabriku territooriumile ette uute elu- ja ärihoonete ehitamise. Väärtuslikum osa olemasolevast hoonestusest säilitatakse.

„Tegu on väga tugeva potentsiaaliga kohaga Ülejõel, mistõttu on hea meel, et planeeringulahenduse aluseks on hästi läbimõeldud ja vana hoonestust väärtustav arhitektuurivõistluse võidutöö Salto arhitektidelt,“ kommenteeris abilinnapea Jarno Laur. Laur avaldas ka lootust, et juba 2008. aastal algatatud planeering jõuab eskiisi arutelust ka kehtestamiseni ja linlased saavad pärmivabriku kvartali muutumist peatselt ka päriselus näha.

Planeeringu eskiislahenduse kohaselt liidetakse kinnistud Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 üheks krundiks ja antakse ehitusõigus kahele 1-6-korruselisele äri- ja eluhoonele. Pärna tänava äärne endine pärmivabriku kontorihoone rekonstrueeritakse ning endise pärmivabriku peahoone Pika ja Pärna tänava poolsed fassaadid, korsten ja toorainemahuti renoveeritakse uue hoone mahus.

Hoonete projekteerimisel tuleb võtta aluseks 2014. aasta arhitektuurivõistluse võidutöö, millega on muuhulgas Uut ja Pikka tänavat ühendava jalgtee äärde kavandatud taskupark ja Pika tänava äärde planeeritud 6-korruseline teravatipuline hooneosa.

Pika tänava ääres asuva hoone ja endise toorainemahuti esimesele korrusele projekteeritakse avalikkusele suunatud funktsioon.

Planeeritav ala on umbes 1,4 hektari suurune.

Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustatakse avalikul arutelul 19. detsembril kell 15:00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamisruumis Raekoja plats 3, III korrus.

Pärmivabriku kvartal