Tallinna kommunaalamet allkirjastas reedel riigihanke võitnud ühispakkuja KMG Inseneriehituse AS ja Verston Ehitus OÜ ehituse töövõtulepingu Reidi tee ehituseks.

Tallinna linnapea Taavi Aas on varem öelnud, et n-ö kopp lüüakse maasse juulis ning tee peaks valmima 2020. aasta kevadeks.

“Võimalik, et sõiduteed saavad varem avatud, aga haljastus ja muu selline jääb ilmselt 2020. aasta kevadesse,” ütles Aas kuu alguses.

Reidi tee tööde käigus ehitatakse ligi kahe kilomeetri ulatuses uus teetrass ning rekonstrueeritakse 1,4 kilomeetri ulatuses olemasolevaid teelõike, mis loob kesklinna läbiva transiitliikluse ümbersuunamiseks põhjapoolse möödasõidukoridori.

Projekti mahus rajatakse uusi ja rekonstrueeritakse olemasolevaid kergliiklusteid ja jalgteid kokku 10,5 kilomeetrit ning ehitatakse rannapromenaad. Ligi 500 meetri pikkusel lõigul rajatakse uus kaldakindlustus Russalka mälestussamba ja Pikksilma tänava vahele.

Reidi teele rajatakse ühistranspordipeatused Reidi tee – Uus-Sadama tn ristmiku, Reidi tee – Pikksilma tn ja Reidi tee – Narva mnt ristmiku piirkonda.

Tööde käigus ehitatakse või rekonstrueeritakse tänavavalgustus; sademevee- ja olmevee kanalisatsioon, sh rekonstrueeritakse Kadrioru ja Pirita sademevee väljalasud, veetrassid, sidekanalisatsioon, elektri õhuliinid ja maakaabelliinid, gaasitorustik, kaugküttetorustik, paigaldatakse liikluskorraldusvahendid, rajatakse piirded ja väravad ning rajatakse haljastus.

Töövõtulepingu kogumaksumus on 38,1 miljonit eurot koos käibemaksuga.

Lepingusse on kaasatud kaasfinantseerijatena AS Tallinna Vesi ning OÜ Elektrilevi. Tööde teostamiseks on 550 päeva.

Reidi tee ehitust toetatakse Ühtekuuluvusfondist toetuse määraga 85 protsenti ning ehitust kaasfinantseerib ka Tallinna Sadam.