Tallinna Linnaplaneerimise Ametile saab esmaspäeva, 5. aprillini esitada restaureerimistoetuse taotlusi, et saada toetust väärtuslike hoonete restaureerimiseks.

Tallinn toetab kultuurimälestiste, vanalinna muinsuskaitseala ja miljööväärtuslike hoonestusalade hoonete ning planeeringutega määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Samuti toetab linn hoonete konserveerimist, restaureerimist ning algsel kujul taastamist.

Taotlusi saab esitada projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas aadressil https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on restaureerimistoetuste korras sel aastal muudatusi, et laiendada seni kehtinud võimalusi. „Tänavu saab miljööväärtuslike ehitiste restaureerimiseks taotleda toetust korraga kõigile hoone ajaloolise välisilme restaureerimistöödele. Suurendasime ka toetuste kogueelarvet, mis sel aastal ulatub 300 000 euroni,“ ütles Novikov. „Ühe objekti toetuse maksimaalne suurus on 25 000 eurot ja toetust makstakse kuni 75 protsenti toetatava restaureerimistöö maksumusest.“

2017. aastal oli restaureerimistoetuste eelarve kokku 90 000 eurot, mis suurenes 2018. aastal 200 000 eurole, 2019. aastal 225 000 eurole ja mullu 250 000 eurole.

Objekti restaureerimiseks saab esitada aastas ühe taotluse, taotlus saab hõlmata objekti mitme osa restaureerimistöid. Juhul kui kinnistul on mitu restaureeritavat objekti, siis võib esitada nende objektide restaureerimiseks ühe taotluse. Kui ühe objekti kohta esitakse mitu taotlust, siis arvestatakse ajaliselt esimesena esitatud taotlust.

Kui varem oli lubatud töödega alustada alles pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist, siis sellest aastast on võimalik alustada töödega ka pärast taotluse tähtajaks esitamist. See annab toetuse taotlejatele paindlikkuse, et ise otsustada, kas nad soovivad töödega alustada kohe pärast toetuse taotluse esitamist või oodata ära otsus, kas nende taotlus rahuldatakse või mitte. Enne otsust töödega alustades peab taotluse esitaja samas arvestama võimalusega, et tema taotlus võib jääda rahuldamata.

Täpsem info on leitav Tallinna kodulehelt aadressil https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Restaureerimistoetus-2