Ettevõtlussektori kogukasum oli 2016. aasta III kvartalis 856 miljonit eurot, mis oli 4% väiksem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Võrreldes 2015. aasta III kvartaliga vähenes kogukasum enamikul tegevusaladel. Suurima panuse sektori kogukasumisse andsid kaubanduse ning veonduse ja laonduse ettevõtted. Ettevõtlussektori kasumi kasvu pidurdasid enim töötleva tööstuse ning info- ja sideettevõtted.

Ettevõtted müüsid 2016. aasta III kvartalis kaupu ja teenuseid 12,6 miljardi euro eest, mis oli 2% rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Kogu ettevõtluse müügitulus kõige suuremat osatähtsust omavate kaubandusettevõtete müügitulu suurenes 3%, mõjutatuna põhiliselt müügitulu suurenemisest hulgikaubanduses. Kasvu toetasid ka jae- ja sõidukikaubandus. Töötleva tööstuse ettevõtete müügitulu suurenes 1%.

Ettevõtete kulud suurenesid eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3%, sealhulgas tööjõukulud 5%. Tööga hõivatud isikute arv suurenes 3% ja töötatud tundide arv jäi aastases võrdluses samaks. Ettevõtlussektori tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel oli hõivatu kohta keskmiselt 5800 eurot kvartalis, mis jäi mullusele tasemele.

Ettevõtete investeerimisaktiivsus on jätkuvalt madal. Ettevõtted investeerisid 2016. aasta III kvartalis 487 miljonit eurot, mis oli 14% vähem kui aasta varem samal ajal. Investeeriti peamiselt masinatesse ja seadmetesse ning ehitistesse. Suuremad investeerijad olid veonduse ja laonduse, töötleva tööstuse ja kaubandusettevõtted, kes tegid kokku ligi poole ettevõtete koguinvesteeringutest. Võrreldes 2015. aasta III kvartaliga suurenesid investeeringud vaid transpordivahenditesse. Ülejäänud investeeringud vähenesid

Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2010 – III kvartal 2016

Statistika aluseks on küsimustik „Majandustegevus kvartal”, mille esitamise tähtaeg oli 20.10.2016. Statistikaamet avaldas kvartali kokkuvõtte 31 tööpäevaga. Statistikatöö „Ettevõtete kvartali majandusnäitajad“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.