Konverentsil „Äriplaan 2018“ esinenud Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni sõnul annab aasta esimesel poolel nähtud ekspordi ja investeeringute kasv lootust, et majandus saab hakkama ka järjest tõsisemaks muutunud tööjõupuuduse tingimustes, kuid praeguseks peaaegu 6%ni küündiva majanduskasvu säilitamine pole siiski jõukohane.

Eesti majandusel on läinud oodatust paremini tänu kosunud maailmamajandusele. Välisturgude kiire hinnakasv on toetanud Eesti ettevõtete eksporditulude kasvu. „Esiletõstmist väärib aga see, et sel aastal on kasvanud ka ettevõtete investeeringud, mis on iga ettevõtte ning terve majanduse kasvu püsimiseks väga oluline. Kui ettevõtted arenevad tänu uutele investeeringutele ja inimesed asuvad tööle valdkondades, kus luuakse kõige rohkem lisandväärtust, siis Eesti majandus edeneb ja sissetulekud kasvavad, olgugi et hõive ei saa enam märkimisväärselt kasvada,“ märkis Ardo Hansson.

Inimesed on viimastel aastatel hakanud sagedamini töökohti vahetama ja seejuures on oluline jälgida, et muutus toimuks õiges suunas. „Kui töötajaid tuleb juurde sisetarbimisega seotud valdkondadesse või kui töökohti vahetatakse pelgalt seetõttu, et rääkida välja suuremat palka, oleks see ohumärk tööturu ülekuumenemise kohta. Kuni aga töötajad liiguvad suurema lisandväärtusega valdkondadesse või töökohta vahetatakse paremate töötingimuste tõttu, on majanduse arengu seisukohalt tegemist hea muutusega,“ rääkis Eesti Panga president, lisades, et töötajate vähesus sunnib ka ettevõtet arenema. „Kui töökäsi on vähe, siis saab töötajad endale see ettevõtte, kes pakub paremaid tingimusi – kus on tehtud investeeringuid nii tootmisse kui ka inimestesse,“ ütles Ardo Hansson.

Eestis on majanduskasv kiirenenud enamikus sektorites ja kasv küündib peaaegu 6%ni. „Kuigi Eesti majanduse kasvunumbrid avaldavad muljet, ei tasu selle põhjal ootusi tulevaseks majanduskasvuks liiga suureks ajada. Teistes riikides majanduskasv valdavalt enam ei kiirene, vaid on stabiliseerumas, ja meie enda kasvuvõime sõltub eelkõige investeeringutest tootlikkuse tõstmiseks,“ toonitas Ardo Hansson.

https://www.eestipank.ee/press/ardo-hansson-ettevotted-hakanud-rohkem-investeerima-28092017