Tallinna Linnavalitsuse istungil on kavas anda heakskiit ja esitada Tallinna Linnavolikogule projekti „Fassaadid korda” uus redaktsioon, mille kohaselt võib miljööväärtuslike hoonete rekonstrueerimisel ja korterelamute välisilme elavdamiseks supergraafikat kasutada.

Määruse eelnõuga tehakse Tallinna Linnavolikogule ettepanek kehtestada „Projekti „Fassaadid korda” raames korterelamuid energiatõhusamaks muutvate korteriühistute toetamise kord”, mis sätestab korteriühistutele toetuste andmise Tallinna linna territooriumil asuvate korterelamute parendamisel ja rekonstrueerimisel nende energiatõhususe suurendamise eesmärgil.

Uuendusena võib uue määruse kohaselt arhitektuuri- ja miljööväärtuslike hoonete rekonstrueerimisel ja korterelamute välisilme elavdamiseks supergraafikat kasutada. Supergraafika on kunstiliik, mida grafitist eristab lubatavus ja sobivus linnapilti, samuti suurejoonelisus ning see, et töö autor on teada. Supergraafika annab kunstnikele ja disaineritele, kes tahavad panustada linnaruumi ja kunsti arengusse, legaalse ja suurejoonelise võimaluse teostada oma ideid korterelamute seintel.

„Linnavolikogu määruse eelnõu kohaselt viiakse projekti „Fassaadid korda“ siiani kehtinud määrus „Tallinna linna abipakett linnaelanikule ja ettevõtjale“ vastavusse muudatustega kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, ehituseaduses, Majandus- ja taristuministri määrusega „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”, määrusega „Elamu energiaauditile esitatavad nõuded” ja määrusega „Korterelamu rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused,“ selgitas abilinnapea Kalle Klandorf. Siiani on Tallinna linn projekti „Fassaadid korda” raames toetanud 142 korterelamut.