Esialgsetel andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2016. aasta II kvartalis võrreldes 2015. aasta II kvartaliga 0,6%, teatab Statistikaamet.

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kasvas I kvartaliga võrreldes 0,3% ja 2015. aasta II kvartaliga võrreldes 0,5%.

Välisnõudlus oli II kvartalis tugev. Kogumajanduse kaupade väljavedu suurenes II kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga hinnamõjusid arvesse võttes 5%. Kaupade väliskaubandust mõjutas II kvartalis enim elektroonikaseadmete sisse- ja väljaveo suurenemine. Lisaks mõjutas oluliselt kaupade ekspordi suurenemist elektriseadmete ning puidu ja puittoodete väljaveo kasv. Samuti suurenes kogumajanduse kaupade sissevedu, olles hinnamõjusid arvesse võttes 7% suurem kui 2015. aasta II kvartalis.

Esialgsetel andmetel mõjutasid neto-tootemaksud II kvartalis SKP reaalkasvu negatiivselt. Võrreldes eelmise aasta II kvartaliga suurenes jooksevhindades nii käibemaksu kui ka aktsiiside laekumine, kuid samas kasvasid ka subsiidiumite väljamaksed.

Majanduskasvu esialgne hinnang arvutatakse ainult tootmise meetodil. Arvutuste aluseks on Maksu- ja Tolliameti käibedeklaratsioonide info ja hinnangu koostamise hetkeks laekunud Statistikaameti erinevate statistikatööde andmed. Seetõttu võib esialgne hinnang erineda SKP täpsustatud näitajast, mis koostatakse vastava kvartali andmete põhjal tarbimise, tootmise ja sissetulekute meetodil.

2016. aasta II kvartali täpsustatud SKP avaldab Statistikaamet 8. septembril. Samal kuupäeval avaldatakse tavapärase revisjoni käigus pakkumise ja kasutamise tabelite ning ettevõtete aastaaruannete põhjal muudetud 2012.–2015. aasta ja 2016. aasta I kvartali näitajaid. Samuti uuendatakse vastavalt pakkumise ja kasutamise tabelite muutustele 2010. aasta näitajad.

Alates 2017. aastast avaldab Statistikaamet kvartaalse SKP täpsustatud näitajad 10 päeva varem ning SKP kiirhinnangut enam ei avaldata. Täpsem info on kättesaadav Statistikaameti veebilehelt.