Esialgsetel andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2016. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta III kvartaliga 1,1%, teatab Statistikaamet.

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kasvas II kvartaliga võrreldes 0,2% ja 2015. aasta III kvartaliga võrreldes 1,3%.

Neto-tootemaksud mõjutasid SKP reaalkasvu positiivselt. Kuigi jooksevhindades vähenes alkoholiaktsiiside laekumine, suurenes eelmise aasta III kvartaliga võrreldes nii käibemaksu kui ka ülejäänud aktsiiside laekumine.

Pärast langust eelmises neljas kvartalis kasvas tööstussektoris loodud lisandväärtus üle 4%. Kõige kiirem oli kasv energiatootmises. Hinnamõjusid arvesse võttes suurenesid III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga nii kaupade välja- kui ka sissevedu. Enim mõjutas kaupade väljavedu elektroonika- ja elektrikaupade ekspordi suurenemine.

 SKP, kaupade ekspordi ja tööstussektori lisandväärtuse reaalkasv võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga

Tööstussektorisse kuuluvad mäetööstuse, töötleva tööstuse, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustuse ning ehituse tegevusala.

Majanduskasvu esialgne hinnang arvutatakse ainult tootmise meetodil. Arvutuste aluseks on Maksu- ja Tolliameti käibedeklaratsioonide info ja hinnangu koostamise hetkeks laekunud Statistikaameti erinevate statistikatööde andmed. Seetõttu võib esialgne hinnang erineda SKP täpsustatud näitajast, mis koostatakse vastava kvartali andmete põhjal tarbimise, tootmise ja sissetulekute meetodil.

Alates 2017. aastast avaldab Statistikaamet kvartaalse SKP täpsustatud näitajad 10 päeva varem ning SKP kiirhinnangut enam ei avaldata. Täpsem info on kättesaadav Statistikaameti veebilehel.

2016. aasta III kvartali täpsustatud SKP avaldab Statistikaamet 9. detsembril.

Statistikatöö „Rahvamajanduse arvepidamine“ avaliku huvi peamine esindaja on Rahandusministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet seda statistikatööd teeb.