Heakorrakuu alguseks ilmus trükist infobrošüür ”Heakorra ABC”, kuhu on koondatud linna heakorda puudutav teave.

Tallinna Keskkonnaameti infobrošüür ”Heakorra ABC” sisaldab teavet linnas kehtivatest heakorra nõuetest ja õigusaktidest, sealhulgas linna mängu- ja koerte väljakute ning kalmistute kasutamise reeglite kohta. Antakse juhiseid jäätmete sorteerimise, neist vabanemise jms kohta. Oluline osa kuulub linna poolt osutavatele teenustele heakorra valdkonnast. Lugeja leiab kaante vahelt linnaametnike kontaktid, kuhu linna heakorda puudutavates küsimustes pöörduda. Info on kaasajastatud vastavalt kehtivale õigusnormidele. Arvesse on võetud elanikelt laekunud ettepanekuid ja soovitusi.

Heakorra ABC mahuga 40 lk on trükitud Tallinna Linnakantselei tellimisel 100% taaskasutatud paberile. Tiraaž on 2350, sh eesti keeles 1220, vene keeles 780 ja inglise keeles 350. Brošüür on saadaval kõikides linnaosavalitsuse infosaalides ja linnavalitsuse infosaalis aadressil Vabaduse plats 7 ning Tallinna heakorrakuu veebilehel kolmes keeles:

eesti keeles http://www.tallinn.ee/est/heakorrakuu/Heakorra-ABC-2
vene keeles http://www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu/Azbuka-blagoustrojstva
inglise keeles http://www.tallinn.ee/eng/The-ABC-of-Public-Facilities-and-Maintenance