10. novembril avati Rae vallas Peetri piirkonnas uus kool – kooli avamisel sõlmisid Järveküla Kool ja maja ehitanud Nordecon AS koostööleppe, mille eesmärk on teha koostööd teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ning matemaatika populariseerimisel põhikooli noorte hulgas.

Lepingule kirjutavad alla Järveküla kooli direktor Mare Räis ning Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. Pildid tegi Tiit Mõtus.

„Meie eesmärgiks on koolis saadavad teadmised ja oskused tööeluga siduda ning näidata, et teadussaavutused ümbritsevad meid igapäev ja kõikjal,“ ütles Järveküla Kooli direktor Mare Räis. „Kuidas muuta trummiklass helikindlaks ja aulas valgusteid arvutist juhtida? Kuivõrd hea mõte on aulale kasepuust põrand teha? Kui kiiresti soojeneb vesi basseinis? Neile küsimustele saab vastata, kui osata kasutada mõõteriistu, töödelda andmeid ja küsida otse meistritelt. Mõnda nägime ehituse käigus kõrvalt, mõned materjalide näidised tõstsime õppetööks lattu. Võimalus otse spetsialistidelt küsida on meie jätkuva koostöö suurim väärtus.“

„Nordecon on juba paljude aastate vältel keskendunud toetuslepingute valimisel eelkõige laste ja noorte arengut ning tulevikku silmas pidavatele tegevustele. Järveküla Kooliga koostöölepingu sõlmimine on meie jaoks eriti huvitav, sest leping puudutab meiegi elualal tähtsaid teadus- ja tehnoloogiaalasid ning annab ka Nordeconi spetsialistidele võimaluse kaasa lüüa õppetöö sisustamisel,“ ütles Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Ehitajana parima tulemuse nimel igapäevaselt kooli juhtkonnaga suheldes jõudsime veendumusele, et selles majas on tahet ja sisu teha asja uutmoodi ning säravate silmadega. Seetõttu olemegi kokku leppinud, et koostöö kehtib esmalt kolm aastat ning sisaldab erinevaid tegevusi, mis on suunatud laste paremale haridusele.“

Lepingu järgi teevad Nordecon AS ja Järveküla kool ühisprojekte, mille eesmärgid ja sisu on seotud teaduse populariseerimisega. Kolme aasta jooksul toetab Nordecon 1 kord summas 2000 eurot STEM suunal õppevahendite soetamist ning premeerib 3 korda 1000 euroga (st 1 kord igal koostööleppe aastal) aktiivset ning pühendunud koolitöötajat, kelle tegevus aitab enim kaasa koostööleppe eesmärgile. Olulise osana hõlmab koostöölepe ka Nordecon ASi töötajate kaasamist õppetöö läbiviimisesse, sealhulgas näiteks töötubade korraldust Teaduspäevadel jne.

Järveküla Kool lähtub oma õppekava teostamisel teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika populariseerimisest põhikooli noorte hulgas; keskendub uurivale õppele ning 21. sajandi oskuste kujundamisele; arendab välja seda toetava huviringide töö.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2015. aasta konsolideeritud müügitulu oli 145,5 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.