Tallinna linnaosavalitsused võtavad 1. märtsist vastu projekti „Fassaadid korda“ toetusetaotlusi.

Projektiga toetatakse korteriühistuid, kes on Tallinna linna territooriumil asuvate korterelamute parendamisel ja rekonstrueerimisel seadnud eesmärgiks energiatõhususe tõstmise ja selle käigus hoonete fassaadide ilmestamise supergraafikaga.

Projektiga „Fassaadid korda“ eraldatav toetus aitab parandada elamute soojapidavust ning vähendada oluliselt ühistute kulutusi hoonete ülalpidamiseks talveperioodil. Lisaks aitab projekt „Fassaadid korda” parandada oluliselt elamute välisilmet.

Renoveerimislaenu sihtgrupp on enne 1993. aastat ehitatud korterelamud, millele on koostatud energiaaudit.

Toetust antakse kuni 10% krediidi- või finantseerimisasutuselt taotletavast korterelamu renoveerimislaenu summast või abikõlblike kulude summast, mille on kinnitanud SA KredEx korterelamu rekonstrueerimise toetuse taotluse rahuldamise otsusega. Rekonstrueerimistööde puhul eraldatakse korteriühistule toetust kuni 20 000 eurot aastas. Lisaks antakse korteriühistu tellitud supergraafika teostamiseks toetust kuni 70% selle maksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.

Projekti „Fassaadid korda“ alusel on antud toetusi alates 2009. aastast, toetust on saanud kokku 162 korteriühistut ning toetusteks on makstud kokku ligi 2 miljonit eurot. 2018. aasta eelarves on projekti „Fassaadid korda“ toetusteks ette nähtud 250 000 eurot.

Taotlusi võetakse linnaosa valitsustes vastu 1. märtsist esmaspäeviti kella 15.00-18.00 ja neljapäeviti kella 10.00-12.00. Täiendavat infot projekti kohta saab aadressilt www.tallinn.ee/fassaadidkorda