02.12.2016 Justiitsministeeriumis kogunes täna pärastlõunal üüriõiguse ekspertide ja asjasse puutuvate organisatsioonide ümarlaud, kus arutati küsimuse üle, kas üürileandjate õiguste suurendamine ja üürnike õiguste vähendamine kasvataks Eesti üüriturgu.

„Peame seisma selle eest, et ausatel inimestel oleks rohkem motivatsiooni ja julgust enda kortereid üürile anda ning selleks peavad olema neile tagatud seaduslikud õigused. Rohkem üüripindasid tähendab ka elavamat üüriturgu, õiglasemat konkurentsi ning paremaid hindasid üürnikele. Ei ole normaalne olukord, kus ausad üürileandjad peavad muretsema puuküürnike või selle pärast, et nad on sunnitud korteris pärast lühiajalist väljaüürimist kapitaalremondi tegema, sest see on ära lagastatud. Sel põhjusel koguneski täna ümarlaud, kus arutati üüriõiguse kaasajastamise küsimusi,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Ministeeriumi tellitud ja Tartu Ülikooli sellel aastal tehtud analüüsist selgus, et Eesti üüriõiguses on Euroopa Liidus n.ö keskmine. Teatud küsimustes on selles aga vastuolulisi, liiga üldsõnalisi või piiravaid lahendusi. Need teemad on üüri tõstmise alused; üürileandja võimalused lepingu lõpetamiseks, kui üürnik maksetega viivitab; remondi tegemise kohustuse vabalt kokku lepitav jaotus; üürniku võimalused lepingu lõpetamiseks ja leppetrahvide küsimus.

Nende probleemide analüüsimiseks ja võimalike muudatuste väljapakkumiseks tellisime Tartu ülikoolilt analüüsi, mis valmib selle aasta lõpuks.

Ümarlaual osalesid nii kohtunikud erinevatest kohtuastmetest, omanike keskliidu, Eesti kinnisvarafirmade liidu, Eesti linnade liidu, rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Tartu ülikooli, erinevate omavalitsuste, Kredexi esindajad ning kinnisvara investeeringute teemadega tegelevad inimesed.