Munitsipaalpolitsei amet ei soovi kaasa minna Liisa Pakosta väidetega, et mupo külastab teda järjepanu valimiseelsel perioodil.

Olukord on palju selgem ja selle lahendus ühene (olgu siis tegemist valimiseelse-, – järgse või – vahel oleva perioodiga) – iga kinnistu omanik peab tagama seal asuvate hoonete korrasoleku ja heakorra. Selguse mõttes olgu parandatud ka fakt, et olukorrast andis Mupole teate ajakirjanik, mitte tähelepanelik linnakodanik.

Juhul, kui tegemist on vahetu ohuga – ja Kalamaja 46 karniisi varisemisohtlik seisund on reaalsus – siis tuleb koheselt tegutseda. Korrakaitse seisukohalt esmalt fikseerida ohtlik olukord, teavitada sellest omanikku ning võtta kohesed kasutusele meetmed ohu likvideerimiseks. Selle aasta Riigikohtu lahend ütleb sõnaselgelt, et kui visuaalsel vaatlusel tuvastatakse ohtlik olukord, siis tuleb see koheselt likvideerida. Kuigi Pakostale selline võimalus anti, jättis ta selle, vaatamata lubadustele, kasutamata. Veelgi enam – mupo Põhja-Tallinna tugipunkti peainspektor Pavel Boitsov, kes käis mitu korda olukorda kohapeal hindamas ja kontrollimas, pakkus Pakostale ning tema abikaasale mupo abi. Sellest loobuti ja lubati olukord ise lahendada. Kuna seda ei tehtud, siis saatis inspektor kohale mupo patrulli, kes piiras lindiga ohtliku ala.

Võrdõiguslikkuse voliniku sõnul tema ise majas ei ela, küll aga käivad seal tema pere lapsed „kogu aeg edasi-tagasi ja pole veel kuskilt märganud, et midagi alla kukuks,“ ütleb ta ajakirja Kroonika kaudu.

Hoidku selle eest, et korduks eilne Tartu-laadne õnnetus, kus ootamatu varingu tagajärjel pool päeva otsiti, kas varing on kaasa toonud ohvreid. Kalamaja 46 ees parkinud autoomanik, kellega inspektor pärast ühendust võttis ja ohust teatas, parkis sõiduki koheselt tänusõnade saatel ümber.

Antud juhtumi puhul selgus aga hoopis uus ja üsnagi ebameeldiv detail. Nimelt asub kõnealusel kinnistu hooviosas kuur, mis on varisemisohtlik ning asotsiaalses seisus. Seda kinnitavad kuuri kõrval pilla-palla vedelevad lahtised seinablokid ja sissekäigu kohal olevad varisemisohtlikud eterniitplaadid. Kuuri sisemuses on aga vanad madratsid, tekid, sodi-praht ja muud asotsiaalse eluviisi jäljed. Pakosta ei nõustunud kategooriliselt inspektoriga, kes pidas kuuri olukorda ohtlikuks. Ta keeldus ka blokkide koristamisest ja viitas, et need on naaberkinnistul, ja naaber peab ise oma territooriumit korras hoidma. Liiati polevat tal harjumust võõral kinnistul viibida. Mis puutub aga kuuri siseelu, siis pole mupo asi uurida, mis toimub temale kuuluvas hoones ja millises seisukorras see on. Väitega, et heakorraeeskiri nõuab ohtlike hoonete sissepääsude sulgemist, et vältida ohualale sattuvaid-tikkuvaid uudishimulikke või asotsiaale ta samuti ei nõustunud ning parandada kuuri polevat võimalik, sest see nõudvat linnalt ehitusluba. Koristada territooriumit ja kuuri sisu ta ei kavatse, sest see pole otstarbekas ning pealegi kavatseb ta kuuri asemele ehitada maja.

Kalamaja 46

Kalamaja 46

Mida selle kõige kohta arvata?

Midagi on Kalamaja 46 pildil viltu, nagu ka tema omaniku suhtumises.

Mupo Põhja-Tallinna tugipunkt alustas täna kinnistul asuva kuuri osas haldusmenetlust ning kui Kalamaja 46 hoone fassaadiga midagi kiiremas korras ette ei võeta, siis alustakse menetlust ka hoone enda osas.

Heakorra ja ohutuse tagamisel on aga kõik kinnistuomanikud võrdsed. Seda tasuks kõigil, ka võrdõiguslikkuse volinikul, meeles pidada.