Teisipäeval, 6. oktoobril algusega kell 16 toimub Kultuurikatlas (Põhja pst 27a) Kalasadama ümbruse detailplaneeringu avalik arutelu.

Avalikul arutelul käsitletakse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväiteid.

Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 30.06.2008 korraldusega nr 1279-k, 3. augustist kuni 3. septembrini 2015 oli detailplaneering kolmandat korda avalikul väljapanekul. Avaliku arutelu objektiks on Kalaranna tänava ja mere vaheline avaliku arhitektuurivõistluse ala.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris veebiaadressil http://tpr.tallinn.ee. Lisainfo telefonil 645 7003.