Kesklinna vanem Taavi Pukk on seisukohal, et Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi ettepanekud linnaosa piiride muutmiseks on läbimõtlemata ega arvesta pealinna üldiseid arengusuundi. Lisaks märgib Pukk, et Kaljulaid läheb oma seisukohtades vastuollu Põhja-Tallinna linnaosa arengukavaga ning koostatava üldplaneeringu sisuga.

„Inimlikult mõistan ma Põhja-Tallinna vanema jõulist võitlust oma linnaosa objektide eest, kuid paratamatult on Kesklinna areng sedavõrd kiire, et linnaosa laienemine on lähemas või veidi kaugemas tulevikus vältimatu,“ ütles Kesklinna vanem Taavi Pukk. „Tallinna tulevikuvisioon ja eelkõige peatänava kontseptsioon avab kesklinna täielikult merele ning seob sadamaalade arengu just Kesklinnaga. Kultuurikatla, linnahalli ja tulevase uue raehoone ala muutumine uueks linnasüdameks tähendab tallinlaste jaoks ka õigustatud ootust, et see piirkond on just Kesklinn.“

Pukk lisas, et Kesklinna linnaosa elanikkond kasvab igal aastal kordades kiiremini kui mujal Tallinnas. „Kesklinna rahvastiku juurdekasv, inimkeskse linnaruumi planeerimine, jalakäijatele linnaruumi tagasiandmine, kesklinna avamine merele – kõik see on osa uuest ja moodsast Tallinnast, mis toob endaga paratamatult kaasa ka Kesklinna piiride laiendamise. Kesklinna kasv on kogu linna arengut silmas pidades väga oluline ning laienemine on tervitatav kõigile pealinlastele. Teiste linnaosade juhtidel pole küll põhjust seepärast rusikat taskus hoida, et linn jõudsalt areneb. Protsessi tuleb siiski vaadata linna kui terviku arengu seisukohalt.“

„Lisaks toon välja, et Põhja-Tallinna vanem läheb oma seisukohtades vastuollu linnaosa arengukava ning koostamisel oleva üldplaneeringu sisuga. Põhja-Tallinnas on juba ametlikult tunnistatud, et ajaloolist piiri on ignoreeritud ning see peaks jooksma mööda Kalasadama tänavat. Kaljulaidil on igasugune õigus küll oma linnaosa eest hea seista, kuid kindlasti pole mõistlik minna vastuollu oma linnaosa arengudokumentidega,“ nentis Pukk.

Kesklinna vanem tervitas toimuvat arutelu linnaosapiiride üle, kuid lisas: „Võime küll debatti sel teemal edasi pidada, kuid Kesklinna silmaga nähtav areng ning elanike juurdekasv räägib enda eest. Kesklinn jätkab kasvamist ning sellest on võita kõigil pealinlastel.“