Eesmärgiga tagada võimalikult inimsõbralik keskkond ja ehituskonstruktiivselt kvaliteetne projekt, tellis Kapitel oma Liivalaia äri- ja elukvartali arendusprojektile tuuletunneli katsetused. Saksamaal läbi viidud uurimus kinnitab, et hoonete konstruktsioonid ja fassaadid peavad vastu enam kui Eesti viimase 50 aasta tugevaima tormi tuulekoormusele. Lisaks saadi täiendavat infot, kuidas vältida hoone ümbruses tuulekoridoride teket.

 „Eestis ei ole hoonete projekteerimisel sedavõrd põhjalikku tuuleanalüüsi teostamist nõutud ning meile teadaolevalt on sarnane uuring tehtud vaid Tornimäe kõrghoonetele. Hoone püsivus ja turvalisus on meile prioriteediks ning meie eesmärk on rajada Liivalaia tänava ääres paiknevasse kvartalisse Eesti parim töökeskkond, mis hõlmab ka kvaliteetset ja inimsõbralikku väliskeskkonda. Sellest tulenevalt otsustasime viia oma projekti Saksamaale tuuletunneli katsetustele juba projekteerimise eelprojekti staadiumis, et saaksime saadud infoga projektlahendus täpsustumisel aegsasti arvestada,“ ütles Kapiteli projektijuht Rait Riim.

„Katsetuste tulemused kinnitavad, et Liivalaia kvartali hoonete ehituskonstruktsioonid ja fassaadid peavad vastu enam kui Eesti viimase 50 aasta tugevaima tormi tuulekoormusele. Lisaks tuulekoormusele hoonete konstruktsioonidele ja fassaadidele analüüsiti ka hoonete omavõnkesagedust ning võimalikku perspektiivset tuulemõju, mida võivad osutada Liivalaia kvartali lähiümbrusesse tulevikus kavandatavad kõrghooned. Lähiajal viime läbi ka kvartali kõrgeima, 111 meetri kõrguse Eesti kõrgeima büroohoone sisemiste tuulekoridoride analüüsi, et vältida tuuletõmbuste teket hoones sees,“ lisas Rait Riim. „Saime kinnitust ka sellele, et hoonete sissepääsud on hästi planeeritud ka tuulte suhtes ning tornide katustele kavandatavad terrassid on mugavad suviseks ajaveetmiseks. Lisaks saime väärtuslikke soovitusi Liivalaia ja Juhkentali tänavate ristumiskohta kavandatud avaliku väljaku, kõnniteede ning Juhkentali tänava äärse bussiootepaviljoni kavandamiseks.“

Kvartalis töötavate ja seda külastavate inimeste turvalisuse ja mugavuse tagamiseks tehti Saksamaal läbiviidud tuuletunneli katsetuse raames hoonest mudel skaalal 1:300. Hoonetele paigaldati kokku 280 tuuleandurit ja analüüsiti 36 erinevat tuulesuunda. Baastuuletugevuseks võeti Eesti viimase 50 aasta suurim torm, kus 10 minuti keskmine tuulekiirus oli 21 m/s . Inimeste mugavuse hindamiseks analüüsiti 300 meetri raadiusega maa-ala ning kokku 40 kõige olulisemat asukohta maapinnal ja katuseterrassidel.

Katsetuse viis läbi Frankfurti Ülikoolist välja kasvanud enam kui 25 aastase kogemusega Saksamaa  ettevõte Wacker Ingenieure GmbH, mis on teinud tuulekatsetusi enam kui 2000 objektile, sealhulgas FIFA World Cup ja olümpiamängude staadionitele, maailmakuulsatele kõrghoonetele ja sildadele. Meie projekt on ettevõttele Baltikumis ja Skandinaavias alles kolmas, varasemalt on nad analüüsinud Riias paiknevat Z-Towersit ja Stockholmis paiknevat Helix Towerit.

„Liivalaia tänava äärse kvartali projekteerimistööd on tänaseks jõudnud haripunkti ja loodame ehitusloa saada hilissügiseks. Oleme komplekteerinud projekteerimismeeskonna vaid kõrgeima kvalifikatsiooni ja suurte kogemustega projekteerijatest, tänu millele oleme püsinud  ajagraafikus ja senine projekteerimine on möödunud ilma olulisemate tõrgeteta. Projekteerimistöödes osaleb ligi 50 inimest, sealhulgas konsultandid Inglismaalt, Kanadast, Saksamaalt, Soomest, Rootsist, Taanist ja Leedust,“ lisas Rait Riim. Kapiteli investeering kvartali arendusse on hinnanguliselt 100 miljonit eurot, ehitustöödega plaanitakse alustada 2019. aasta lõpul ning esimese etapi valmimine on kavandatud 2022. aastasse.

Tallinna kesklinna Liivalaia ja Juhkentali tänavate ristumiskohta Olümpia hotelli vastu kerkiv Liivalaia kvartal koosneb kokku kolmest hoonest: 28-korruseline ja 15-korruseline ärihoone, 9-korruseline eluhoone ning neid ühendav parkimismaja. Kõrgeima hoone kõrguseks kavandatakse 111 meetrit, mis teeb sellest Eesti kõrgeima büroohoone ning Oleviste kiriku ja Tornimäe kaksiktornide järel kõrguselt neljanda hoone Eestis. Kvartali brutopind on ligi 77 000 m² ja üüripind 36 000 m², mis hõlmab 28 000 m² esinduslikku A-klassi büroopinda ja 3000 m² kortereid, 5000 m² erinevaid toitlustus- ja teeninduspindu. Arendatavad hooned on liginullenergiahooned, büroopinnad vastavad A-klassi standardile ning keskkonnasäästlikkuses lähtume rahvusvahelisest BREEAM standardist. Lisaks uutele hoonetele ehitatakse välja kaks uut juurdepääsuteed ja koostöös kohaliku asumiseltsiga kavandatakse endise Härjapea jõe sängi avalikult kasutatavat parki ja Kaasani kiriku kõrvale väljaku stiilis haljasala.