Tallinnas Sõpruse puiesteel asuv Sõpruse Ärimaja pälvis rahvusvahelise BREEAM In-Use sertifikaadi tasemel Very Good, mis kinnitab büroohoone ja töökeskkonna head taset. Hoone omanik Kapitel on Sõpruse Ärimaja energiatõhususe, sisekliima ja töökeskkonna parandamisse investeerinud viimastel aastatel ligikaudu 400 000 eurot, mille tulemusel on Sõpruse Ärimaja üks innovaatilisemaid ärimajasid omas klassis.

„Pälvitud BREEAM In-Use sertifikaat kinnitab, et ärimaja hoone on tehniliselt heas seisukorras ning siin asuvate ettevõtete töötajate heaolu enim mõjutav töökeskkond heal tasemel,“ ütles Kapiteli Eesti kinnisvarajuht Vahur Kaska. „Lisaks on hoone ühistranspordiga väga hästi ligipääsetav, ärimaja ümbruses on kättesaadavad siin töötavatele inimestele vajalikud olulisemad teenused ning oleme loonud head võimalused jäätmete liigiti kogumiseks ja seeläbi keskkonnamõju vähendamiseks. Samuti oleme hoonesse loonud käepärased võimalused jõudehetkede aktiivseks veetmiseks – rajatud on hoonesisene terviserada ning loodud erinevate sportmängude harrastamise võimalused. Lähikuudel plaanime alustada massaažiteenuse osutamist eelkõige hoone üürnikele, kuid ka klientidele väljastpoolt hoonet.“

„Sõpruse Ärimaja eristub selgelt oma märkimisväärse elektrienergia omatoodangu osakaaluga – üle 15% aastasest vajadusest tagab  gaasil töötav elektri- ja soojuse koostootmisjaam (CHP) ning taastuvenergia, mille allikaks on päikesepaneelid katusel,“ lisas Vahur Kaska. Kuna päikeseelektrijaam toodab elektrienergiat peamiselt suvel ning koostootmisjaam peamiselt talvel, on kombinatsioon ideaalne, saavutamaks maksimaalselt aastaringset lokaalset elektri tootmist. Lisaks energiasäästlikkusele on Kapitel investeerinud tehnosüsteemide energiatõhusamaks muutmisesse ning paigaldanud suurema päikesekiirgusega majakülgede akendele päikesekaitsekiled ning üldpindadele energiasäästlikud LED-valgustid. Nimetatud meetmed on võimaldanud märkimisväärselt vähendada üürnike kõrvalkulusid.

Sõpruse Ärimaja BREEAM standardi nõuetele vastavuse hindamise viis läbi Erkki Seinre ettevõttest BuildingLabel OÜ.

Kapitel järgib rahvusvahelise BREEAM keskkonnasäästlikkuse sertifikaadi nõudeid ka oma teiste projektide arendamises ja juhtimises. Tänavu kevadel sai BREEAMi sertifikaadi tasemel Very Good Kapiteli portfelli kuuluv Narbuto 5 ärihoone Vilniuse kesklinnas. Ettevõtte poolt Riiga arendatava Elemental Skanste kahe büroohoone projekteerimisprotsess pälvis esimese büroohoonena Riias BREEAMi sertifikaadi tasemel Excellent. Kapitel järgib BREEM standardi nõudeid ka Liivalaia äri- ja elukvartali arenduses. Ettevõte omab osalust ka Viru Keskuses, mis on pälvinud LEED O&M Platinum sertifikaadi jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku hoone opereerimise eest.

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on keskkonna hindamise meetod, millel on ettenähtud kriteeriumid, hindamaks hoone omadusi, disaini, ehitust ja kasutust. Mõõtmisi tehakse erinevate kategooriate ja kriteeriumite alusel alates energiast ökoloogiani. Tulemused on seotud energia, veekasutuse, sisekeskkonna (tervis ja heaolu), reostuse, transpordi, materjalide, jäätmete, ökoloogia ja juhtimisprotsessidega.