Päeva pargi planeeringu arhitektuurivõistluse võidutöö näeb ette 13 Karlova miljöösse sobiva kortermaja ehitamise ja huvitava kujundusega avalikult kasutatava pargiala.

Karlova linnaosas Päeva ja Pargi tänava vahelisel alal asuv ligi 1,7 hektari suurune planeeringuala on jagatud korterelamumaa ja haljasala kruntideks. Tähe ja Pargi tänava nurgale jääv avalikult kasutatav pargiala on u 2300 ruutmeetri suurune, ülejäänud alale on ette nähtud kuni kolmekorruselised korterelamud.

“Tunnen rõõmu, et Karlova saab juurde ühe väärika kvartali ja paljud pered saavad endale kodu Tartu linna. Loodan, et arendajad liiguvad võidutöö pinnalt kiirelt edasi ja saame sel aastal ka reaalselt kerkivaid hooneid näha,” sõnas abilinnapea Jarno Laur. Abilinnapea avaldas lootust, et ka endisele Pargi sauna hoonele leitakse korterite ja äripindade näol uus funktsioon. “Siis võime küll öelda, et linna otsus Pargi tänav uuendada, on kandnud vilja kogu piirkonna elavdamisel,” lisas Laur.

Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15 kruntidele hoonestuse rajamiseks korraldatud arhitektuurivõistluse võitis AT Arhitektuur OÜ. “Žürii jäi esitatud töödega äärmiselt rahule ja kuigi mänguruum etteantud reeglitega ei olnud kuigi suur, olid kõik tööd täiesti omanäolised. Võidutöö professionaalsust iseloomustab hästi see, et valik tehti täieliku konsensusega,” kommenteeris linnaarhitekt Tõnis Arjus.

Võidutöö hoonete välisilme on sobitatud Karlova puitasumi hoonestuse ning ümbritseva pargialaga. Majade välisviimistluses on kasutatud tumedat horisontaalset laudist. Majade tänavapoolne kujundus on lakoonilisem, õuefassaadid seevastu on avatud ning suurte akende ja avarate klaasitud rõdudega.

Pargi kujundus on inspireeritud maa-ala reljeefist. Läbi pargi vonkleb sujuvalt laienev ning kitsenev tee, mida ääristavad tõusvad ja kaduvad tugimüürid. Tugimüüridega luuakse erinevatel kõrgustel olevaid haljastatud alasid. Ka laste mänguala ääristavad ühest küljest tõusvad ja langevad tugimüürid, mille kõrgemate osade juurde on ette nähtud istumisalad.

Karlova

Karlova