23. ja 24. oktoobril toimunud Linnafoorum ‘‘Uus Vanasadam – hea ühisruum’’ oli jätkusündmus aasta tagasi toimunud Linnafoorumile „Avatud mereääre Linnafoorum: uus Vanasadam“. Sel korral keskenduti kolmele peamisele uue Vanasadama piirkonnale – Admiraliteedi basseini ümbrus, Kultuurikilomeetri ühendus merepromenaadiga ning Reidi tee ühendus sadamaga. Linnafoorum ‘‘Uus Vanasadam – hea ühisruum’’ peamiseks eesmärgiks oli anda sisend erinevate piirkondade arhitektuurivõistlusteks.

Kaks päeva Vanasadama piirkonna planeeringu üle arutlenud arhitektid ja linnaplaneerijad toonitasid tulemuste esitlemisel vajadust teha kõik selleks, et meri tuleks kesklinnale lähemale ning sadama-ala peab olema hästi ühendatud ülejäänud linnaga. Samuti oldi ühel meelel, et linnaruumi mitmekesisuse tagamiseks tuleb korraldata arhitektuurikonkursse väikestele aladele, et vältida sadama-ala monotoonseks muutumist.

Arhitekt Ülar Marki juhitud töörühm tõdes, et ühel või teisel kujul saab Admiraliteedi basseini ümbrus olema uus linna keskus. Arhitektide Siiri Valneri ja Indrek Peili juhitud töörühm leidis, et sadama masterplaani identiteet on nagu uus aine, mis tuleb panna reageerima erinevate piirnevate linna piirkondadega ning luua tihedalt ühendusi. Muuhulgas tehti ettepanek Kultuurikilomeetri ühendamiseks tulevase loodemuuli promenaadiga ning kujundada unikaalne identiteet sihtidele, mis ühendavad Vanasadamat linnaga.

Arhitekt Kalle Komissarovi juhitud töörühma hinnangul peaks suuri hoonemahtusid liigendama ning ühtlasi võiksid hooned olla projekteeritud erinevate arhitektide poolt. Oluline on käsitleda edasisel linnaplaneerimisel Vanasadama lõunaosa kinnisvara arenduse ala ühtse tervikuna Reidi teest teisele poole jäävate kvartalitega.

Urbanist Renee Rooijmans (rahvusvahelisest linnaplaneerijate/urbanistide büroost Stipo) töörühmas arutati aga juba konkreetseid ajutisi ruumilahendusi, mida saaks rakendada juba praegu, et sadama ala inimestele atraktiivsemaks muuta nii talvel kui suvel – eriilmelised festivalid, kohaspetsiifilised installaltsioonid, valgustus, sillutisemaalingud jm. Sadamat tuleks pika arenduse käigus kindlasti väärtustada, mitte ära peita ning luua varakult uusi põhjuseid ja teekondasid, et inimesed harjuksid seal uuesti käima.

Linnafoorum ‘‘Uus Vanasadam – hea ühisruum’’ korraldas Eesti Arhitektuurikeskus koostöös Tallinna Sadama ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga. Linnafoorumi arutelude tulemused on sisendiks Tallinna Sadamale ja Tallinna linnale tulevaste arhitektuurivõistluste korraldamiseks Masterplaani elluviimisel ning selle ruumiliseks tutvustamiseks Vanasadama alal juba lähiajal. Fotode autor: Lisett Kruusimäe