Tallinna linnavalitsus kavatseb võtta homsel istungil vastu Estonia pst, Kaubamaja tn, Rävala pst ja Teatri väljaku vahelise kvartali detailplaneeringu.

Tegu on Südalinna ühe olulisema detailplaneeringuga. „Detailplaneeringu vastuvõtmisega jätkatakse südalinna uuendamise üht olulisemat etappi. Sisuliselt tähendab see lähiaastatel endise Kunstiakadeemia hoone, Kaubamaja ajaloolise hoone, Projekteerijate maja ja Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu kvartali täielikku uuendamist. Linna enda 2019. aasta kavades on ka Teatri väljaku uuendamise konkursi väljakuulutamine,“ kommenteeris abilinnapea Andrei Novikov.

Arvestades hoonetele ettenähtud maa-aluseid korruseid loob Kesklinna sisuliselt lahtikaevamine ka terve rea uusi võimalusi transpordivoogude ümberkorraldamiseks „Loodud on võimalus viia Estonia puiestee osaliselt maa alla Tammsaare pargi ja endise Kunstiakadeemia vahelisel lõigul. Rajatava autotunneli näol tekib maa-alune tänav, mille kaudu on kavandatud juurdepääsud kvartalisse planeeritud hoonete maa-alustele korrustele. Tänava maapealne osa võimaldab aga senisest enam anda prioriteeti ühistranspordile, jalakäijatele ja kergliiklejatele, luues sidusama ühenduse uuendatava kvartali ning tänavu uuendatud Tammsaare pargiga,“ lisas Andrei Novikov

Estonia teatri ja Tammsaare pargi vastas asuvale alale koostatud detailplaneering annab võimaluse olemasolevate hoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks ning täiendavate kuni 8-korruseliste ja ühe kuni 12-korruselise elu-, äri- ja ühiskondliku funktsiooniga hoonete ehitamiseks. Alale on kavandatud ka avalikult kasutatav kvartalisisene tänav. Planeeritud ala hõlmab 14 krunti ja kogu ala suurus on 3,49 ha.

Rävala pst 8 krundil paiknev 11- ja 12-korruseliste hooneosadega ala kõrgusliku dominandi moodustav amortiseerunud ärihoone (nn Projekteerijate maja) on detailplaneeringu kohaselt võimalik asendada uue hoonega ning Rävala pst 10 krundil paiknev arhitektuurimälestisena kaitse all olev Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu hoonele on kavandatud juurdeehituse võimalus.

Planeeritud maa-ala hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus linna olulistest vaatepunktidest ja vanalinna suunalistelt tänavatelt. Arvestades ala paiknemist ajaloolises linnastruktuuris tuleb arvestada ka arheoloogilise kultuurkihi olemasolu võimalikkusega.