“Kaubanduskoda peab positiivseks seda, et Kesklinna linnaosa planeerimisel võetakse arvesse ka ettevõtlust puudutavaid aspekte ning muu hulgas seatakse eesmärgiks ka väikeettevõtluse edendamine,” ütles Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts. “Igal ettevõtjal on muidugi erinevad huvid, ent proovime kõigiga arvestada,” kinnitas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ignar Fjuk.

284264_Kaubanduskoja juht Mait Palts.jpg
Palts tänas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nimel Tallinna Linnaplaneerimise Ametit võimaluse eest avaldada arvamust Kesklinna linnaosa üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta.

Palts võttis kokku koja seisukoha, millega on üldjuhul tervitatav ka plaan anda jalakäijatele ja jalgratturitele enam ruumi. Ta juhtis siiski tähelepanu, et jalakäijatele alade juurde loomisega ei tohiks tekitada olukorda, kus mõnedele piirkondadele on autoga juurdepääs välistatud, kuna selliselt võib muutuda ettevõtjate jaoks kauba kättesaamine keeruliseks.

Ettevõtjate soovid ulatuvad seinast seina

Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostas Tallinna kesklinna üldplaneeringu lähteseisukohad. Muu hulgas plaanib linn suunata enam väikeettevõtlust tänavatele, panna paika ehituslikud põhimõtted kesklinna asumites ja vähendada raskeveokite osakaalu kesklinnas.

Linn soovib koostada eraldi kesklinna üldplaneeringu seetõttu, et praegu kehtib kesklinna osas kogu Tallinna üldplaneering, mis on aga liiga üldine ja vajab kaasajastamist.

Lähteseisukohad on vajalikud selleks, et aru saada, milliseid ülesandeid üldplaneering lahendama hakkab ja milliseid alusuuringuid on vaja lisaks koostada. Koos lähteseisukohtadega töötab linn välja ka keskkonnamõju strateegilise hindamise, mis näitab, milline keskkonnamõju võib üldplaneeringu rakendamisega kaasneda.

Planeering mõjutab neid ettevõtjaid, kelle tegevus on seotud Tallinna kesklinnaga.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ignar Fjuk ütles, et linn teeb ettevõtjatega igati koostööd ning kaasab neid planeerimise protsessi. “Igal ettevõtjal on muidugi erinevad huvid, ent proovime kõigiga arvestada. Alati see ei õnnestu, sest meie tegevuse aluseks on seadus,” sõnas ta.

Fjuk märkis, et ettevõtjate soovid on seinast seina. “Mõni ettevõtja soovib rohkem parkimiskohti, teine vähem, esimese korrusele soovitakse rajada äripinnad,” nimetas Fjuk teemasid, mis üles kerkivad. “Kohtume ja arutame ettevõtjatega neid teemasid, kuid osad nõuavad asju, mida pole võimalik saavutada,” sõnas ta.

Kaubandus-Tööstuskoja ettepanekud

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tõi välja ettevõtja jaoks olulisemad üldplaneeringu lähteseisukohad ehk mida linn plaanib teha:

Samuti on eesmärgiks elavdada väikeettevõtlust ehk määrata põhimõtted:

Praegu on amet koostanud lähteseisukohad, millele järgnevad veel mitmed etapid enne, kui lõplik üldplaneering valmis saab. Plaani kohaselt hakkab kesklinna üldplaneering kehtima 2025. aasta jaanuarist.

https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Kaubanduskoja-juht-Palts-Tallinn-arvestab-kesklinna-plaanis-vaikeettevotjaga