Tervishoiukriisi halvenedes ja soovis vähendada inimestevahelisi kontakte muutub taaskord aktuaalseks kinnisvaratehingute notariaalne kaugtõestamine. Kordame üle, mis see on ning millised on eeldused, et notariaalsed tehingud kodust lahkumata ära teha.

Kaugtõestamine on mugav ja kättesaadav viis notariaaltoimingute tegemiseks kõigile digivõimekusega teovõimelistele inimestele. Kaugtõestamine on samaväärne notari juuresolekul (notaribüroos kohapeal) läbiviidava tõestamisega.

See on hea võimalus hoida kokku oma väärtuslikku aega, aga teisalt on see praeguses tervisekriisi situatsioonis võib olla et ainumõeldav võimalus viia läbi notaritehinguid.

Kaugtõestamisel palju plusse

Järgnevalt toon välja kõige olulisemad plussid, miks kaugtõestamist eelistada:

Kaugtõestamine võib viia kiirema tehinguni

Kinnisvaraturg on jätkuvalt aktiivne ning palju soetatakse kinnisvara laenu abil, mistõttu on ka tehingus osalevate pangaesindajate graafik tihe (see on harv juhus, kui pangaesindajal õnnestub tehingus osaleda vähem kui 7-10-päevase etteteatamisega). Kaugtõestamisel saab aga osaleda pangapoolne esindaja teisest Eestimaa linnas paiknevast büroost, kellel on veidi vabam graafik, tänu millele jõutakse tehingusse kiiremini.

Kui on soov teha notariaaltoiming kaugtõestamisena

Lähikuudel valmib ka kaugtõestamise testkeskkond, kus iga klient saab tehingule eelnevalt katsetada kaugtõestamise lahenduse kasutamist veendumaks, et tal on selleks kõik vajalikud tehnilised eeldused täidetud.

2020. aastal tehti kaugtõestamisega kokku 8220 notariaaltoimingut. 2021. aasta jaanuaris ja veebruaris olid antud näitajad vastavalt 1362 ja 1656 toimingut. Selle põhjal võib eeldada, et käesoleva aasta lõpuks on kaugteel tõestatud tehingute arv võrreldes eelmise aastaga kahekordistunud. Tänu mugavusele, turvalisusele ning kiirusele saab sellest sama tõhus abivahend, nagu pangaülekande tegemine läbi mobiiliseadme.