Paljud unistavad päris oma kodust. Kuid takistuseks võib saada, et sissemakseks pole veel piisavalt raha kogutud – eriti noortel. Kodu ostmise muudab lihtsamaks KredExi käendus.

Alates 14. novembrist 2016 pakub Swedbank KredExi täiendava tagatisega eluasemelaenu. KredExi käendus võimaldab võtta laenu uue kodu ostmiseks väiksema omafinantseeringuga – minimaalselt 10% sissemaksega.

Kellele on abiks KredExi käendus?

KredExi käenduse ehk täiendava tagatise taotlemiseks peab vähemalt üks laenu taotlejatest olema noore pere liige, noor spetsialist, energiatõhusa eluaseme omandaja, kaitseväe või kaitseliidu veteran.

Nooreks pereks loetakse kuni 15-aastast last kasvatavad vanemad. Noore spetsialistina määratletakse kuni 35-aastaseid inimesi, kellel on kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus või kes on lõpetanud kutseõppe. Energiatõhusa eluaseme omandaja saab eluaseme käendust kasutada, kui elamu energiatõhususarvu klass on vähemalt C.

Missugustel tingimustel KredExi käendust saab?

Kodu soetamiseks võetava laenu puhul on vajalik:

  1. regulaarne tõestatud sissetulek – ühe taotleja puhul vähemalt 600 € ning kui leibkonnas on kaks liiget ja laenusaajat, siis kokku 800 €;
  2. jõukohane laenukohustus, arvestades sissetulekut (kuni 50% sissetulekust) ja elustiili;
  3. võimetele vastav laenuperiood. Soovitame valida võimalikult lühikese perioodi, sest mida pikem on periood, seda rohkem kulub intressimakseteks. Lisaks väheneb laen kiiremini ja kui mingil hetkel laenuperioodi keskel soovite kinnisvara vahetada, on laenu rohkem tagasi makstud ning olemasolevat vara saab kasutada omafinantseeringuna suuremal määral.

NB! Taotluse edastamise hetkel ei pea olema ostetav vara välja valitud. Ongi mõistlik enne pangast julgust ja teadmist saada, millises hinnaklassis varad kõige tasku- ja jõukohasemad võiksid olla.