Oleme väike maja, viis korterit ja muinsuskaitse all olev elamu. Meie majas vahetus aasta tagasi ühe korteri omanik. Seniajani toimis asjaajamine üksmeeles ja igati meeldivalt, kõik elanikud eluoluga rahul. Juhatuses on kolm liiget, otsest juhatuse esimeest ei ole määratud. Üks liige soovib närvide oma rahustuseks loobuda liikmeks olemisest. Aga meil pole kusagilt võtta tegusat majaelanikku, kes soovib heaperemehelikult osaleda juhatuses. Isiklike huvide etteotsa seadmine meile, teistele elanikele, ei sobi. Küsimus selline – kas me saame valida loobuva juhatuse liikme asemele kodaniku, kes ei ela meie majas kuid on nõus astuma meie maja meeskonda? Palume väga õiglast nõuannet.

Mittetulundusühingute seaduse kohaselt valib korteriühistu juhatuse liikme(d) korteriühistu üldkoosolek ja selleks peab olema teovõimeline füüsiline isik. Valituks võib osutuda ka isik, kes ei ole nimetatud hoones asuva korteri omanik. Juhatuse liikmeks võib valida ka näiteks mõne haldusettevõtte esindaja.

Juhatuse liikmeks ei või olla isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 või 491 kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb mittetulundusühing, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.

Autor: Kätri Sarapuu, jurist