Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas rahastada 487 476 euroga 23 korteriühistut, et nad saaksid viia oma küttesüsteemid üle taastuvale kütusele või liituda kaugküttega. Tööde kogumaksumus on ca 1,14 miljonit eurot.

„Kindlasti on see toetust saanud korteriühistutele kena jõulukingitus ning järgmisel kütteperioodil saavad juba 600 inimest keskkonnasõbralikumalt oma kodud soojana hoida,“ sõnab KIKi toetuste ja teenuste osakonna juhataja Antti Tooming.

Taotlusvoorus oli eelistatud kaugküttevõrguga liitumine, sest tegemist on parima võimaliku lahendusega keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse. Kaugküttega liitub 17 korteriühistut ning 6 viib oma küttesüsteemid taastuvale kütusele, enamasti on selleks pelletküte. Kõige enam said toetust Tartumaa (11) korteriühistud, järgnesid Harjumaa (4) ning Pärnumaa (2). Üks ühistu sai toetust Valga-, Saare-, Jõgeva-, Rapla-, Järva- ja Lääne-Virumaal.

Toetust said taotleda need korteriühistud, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010. Taotlusvooru tähtajaks laekusid KIKile 35 korteriühistu taotlused. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium ning seda jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Täpsema info taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Reet Utsult (reet.utsu@kik.ee, 6 274 328).