Alates, 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.

KIKi juhataja Andrus Treier sõnab, et oleme kaks aastat KIKis vastu võtnud eraisikute taotlusi, kuid paraku pidanud ära ütlema paljudele, kellele toetuse tingimused ei laienenud. „Mul on hea meel, et nüüd saavad riigi toel endale puhta joogivee ja nõuetekohase reoveekäitluse ka väiksemate asulate elanikud. Vooru eelarve on 17 miljonit eurot, millest tänaseks on eelnevate rahastusotsusega kaetud ca 8 miljonit eurot.

„Soovitan kõikidel taotlejatel põhjalikult tutvuda toetuse andmise tingimustega ning veenduda, et taotluses on kõik vajaminev kirjas. Samuti, et taotlusega oleks kaasas kõik lisad – nii teeme KIKis võimalikult kiiresti positiivse otsuse ning siis ongi võimalik kinnistusiseste kaevetöödega alustada,“ selgitab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer. „Taotlusi võtame vastu kuni vooru eelarve täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 31. august 2023. Seega on kõige hilisem aeg taotlust esitada (eeldusel, et vooru eelarve pole varem täitunud) jaanuar 2023,“ sõnab Haamer. „Niisiis on piisavalt aega, et oma plaane seada ning kuna vooru eelarve ka suurenes, siis saame soovijate taotlusi vastu võtta just neile sobival ajaperioodil,“ lisab ta.

Toetusest

Kes saab toetust taotleda?

Milleks toetust antakse?

Milleks toetust ei anta?

Kui suur on toetus?

Kuidas taotleda?

Kust leiab lisainfot?

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine”. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.